Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2021-2022

Chủ nhật - 15/08/2021 08:46    Đã xem: 1723
Việc xếp lớp trọng điểm sẽ thực hiện 1 trong 2 phương án đó là: kiểm tra năng lực Toán và Tiếng Việt hoặc xét Học bạ tiểu học (sẽ có thông báo sau).
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 trường THCS Sông Trí năm học 2021-2022 
TT Họ và tên Nữ Dân tộc Ngày Sinh Nơi sinh Học sinh trường
Tiểu học
1 Nguyễn Hoàng An   Kinh 23/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
2 Nguyễn Thị Hoài An x Kinh 16/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
3 Phạm Thị Thùy An x Kinh 02/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Tân
4 Phùng Lê Bảo An x Kinh 11/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Xuân Hòa
5 Đặng Bảo Anh   Kinh 13/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
6 Đỗ Hoàng Anh   Kinh 17/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Tân
7 Đỗ Ngọc Anh x Kinh 24/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
8 Lê Nguyễn Phương Anh x Kinh 27/09/2010 Bệnh viện phụ sản TW Hà Nội Hưng Trí
9 Lê Nguyễn Thục Anh x Kinh 21/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
10 Lê Tuấn Anh   Kinh 28/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
11 Nguyễn Công Anh   Kinh 01/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Trinh
12 Nguyễn Hải Anh   Kinh 15/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
13 Nguyễn Phương Anh x Kinh 27/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
14 Nguyễn Thạch Anh   Kinh 04/05/2010 Thạch Đài - Hà Tĩnh Kỳ Châu
15 Phạm Thị Bảo Anh x Kinh 28/09/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
16 Phan Thị Hoài Anh x Kinh 22-04-2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
17 Trần Đức Anh   Kinh 19/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Trinh
18 Bùi Thị Minh Ánh x Kinh 24/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x Kinh 01/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
20 Nguyễn Duy Bách   Kinh 20/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
21 Đặng Vũ Gia Bảo   Kinh 18/09/2010 Trạm y tế xã Toàn Thắng-Gia Lộc Hưng Trí
22 Hồ Nguyễn Thái Bảo   Kinh 06/06/2010 Bệnh viện đa khoa Ba Lan - TP Vinh Hưng Trí
23 Hoàng Quốc Bảo   Kinh 05/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
24 Nguyễn Phan Quốc Bảo   Kinh 26/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
25 Nguyễn Thái Bảo   Kinh 27/10/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
26 Nguyễn Thái Bảo   Kinh 26/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
27 Phạm Lê Việt Bảo   Kinh 06/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
28 Phan Công Gia Bảo   Kinh 20/04/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
29 Tô Đình Bảo   Kinh 27/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
30 Tô Gia Bảo   Kinh 23/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Thư
31 Trần Gia Bảo   Kinh 05/08/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
32 Võ Đại Gia Bảo   Kinh 30/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
33 Nguyễn Bảo Châu x Kinh 31/05/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
34 Trịnh Thị Bảo Châu x Kinh 23/02/2010 Bệnh viện đa khoa - Hà Tĩnh Kỳ Thịnh 2
35 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi x Kinh 19/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
36 Nguyễn Trần Khánh Chi x Kinh 07/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
37 Phạm Thảo Chi x Kinh 19/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
38 Phạm Thị Quỳnh Chi x Kinh 08/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
39 Bùi Nguyễn Đức Dũng   Kinh 14-08-2010 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai Đồng Nai
40 Hà Việt Dũng   Kinh 08/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
41 Hoàng Mạnh Dũng   Kinh 10/05/2010 Bệnh viện xã Kỳ Tân - Tân Kỳ - Nghệ An Hưng Trí
42 Nguyễn Khánh Dũng   Kinh 01/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
43 Nguyễn Quốc Dũng   Kinh 30/07/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
44 Phan Công Dũng   Kinh 12-02-2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
45 Lê Thùy Dương x Kinh 09/02/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
46 Võ Hoàng Dương   Kinh 21-12-2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Trinh
47 Hồ Bảo Duy   Kinh 12/06/2010 Bệnh viện đa khoa Nghệ An Hưng Trí
48 Lê Xuân Duy   Kinh 20/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
61 Nguyễn Khánh Duy   Kinh 18/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
50 Hoàng Linh Đan x Kinh 13/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
51 Trần Đào Sơn Đan   Kinh 02/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
52 Chu Tuấn Đạt   Kinh 02/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
53 Nguyễn Lê  Thành Đạt   Kinh 21/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
54 Nguyễn Thành Đạt   Kinh 19/11/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
59 Thân Trọng Đạt   Kinh 18/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
56 Nguyễn Phan Minh Đăng   Kinh 16/03/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tỉnh Kỳ Châu
57 Nguyễn Tiến Đăng   Kinh 06/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
58 Nguyễn Trần Hải Đăng   Kinh 20/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Liên
59 Nguyễn Vũ Hoàng Đăng   Kinh 21/09/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Tân
60 Nguyễn Lê Đức   Kinh 14/02/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
61 Phạm Anh Đức   Kinh 10/10/2010 Nghi Thịnh - Nghi Lộc - Nghệ An Hưng Trí
62 Nguyễn Thị Hương Giang x Kinh 09/12/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
63 Trần Thị Trà  Giang x Kinh 06/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
64 Đặng Hoàng Giáp   Kinh 14/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
65 Hồ Thị Ngọc Hà x Kinh 03/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
66 Hoàng Trung Hải   Kinh 07/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
67 Trần Mạnh Hải   Kinh 25/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
68 Võ Hoàng Hải   Kinh 23/04/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
69 Phạm Nguyễn Gia Hân x Kinh 01/11/2010 Bệnh viện đa khoa Long Thành - Đồng Nai Hưng Trí
70 Trần Gia Hân x Kinh 24/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
71 Lê Thúy Hằng x Kinh 06/08/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
72 Nguyễn Thị Thu Hằng x Kinh 28/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
73 Nguyễn Thúy Hằng x Kinh 05/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
74 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x Kinh 04/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
75 Phạm Tuấn Hậu   Kinh 02/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
76 Đinh Thị Thảo Hiền x Kinh 28/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
77 Lê Nguyễn Thu Hiền x Kinh 06/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
78 Đào Đức Hiếu   Kinh 06/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
79 Hoàng Nhật Minh Hiếu   Kinh 07/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Thịnh 1
80 Tô Quang Hiếu   Kinh 23/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
81 Trương Thi Mỹ Hoa x Kinh 09/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
82 Hoàng Nguyễn Thái Hòa   Kinh 23/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
83 Lê Duy Hoàng   Kinh 22/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
84 Nguyễn Huy Hoàng   Kinh 09/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
85 Nguyễn Phùng Huy Hoàng   Kinh 21/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
86 Nguyễn Thái Hoàng   Kinh 29/10/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Kỳ Châu
87 Nguyễn Trọng Hoàng   Kinh 12/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
88 Nguyễn Tuấn Hoàng   Kinh 07/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
89 Trần Thái Hoàng   Kinh 16/06/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
90 Đinh Thái Học   Kinh 22/02/2010 Đức Thọ - Hà Tĩnh Hưng Trí
91 Nguyễn Huy Hùng   Kinh 02/02/2010 Bệnh viện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Hưng Trí
92 Nguyễn Thế Hùng   Kinh 26/01/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
93 Vũ Mạnh Hùng   Kinh 04/03/2010 Bệnh viện 175 - TP HCM Hưng Trí
94 Hà Nam Hưng   Kinh 21/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
95 Lê Nam Hưng   Kinh 10/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
96 Nguyễn Viết Hưng   Kinh 22/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
97 Phạm Quốc Hưng   Kinh 14/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
98 Đậu Nguyễn Gia Huy   Kinh 26/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
99 Hoàng Gia Huy   Kinh 01/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
100 Phạm Gia Huy   Kinh 14/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
101 Dương Thị Khánh Huyền x Kinh 16/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
102 Mai Thị Khánh Huyền x Kinh 06/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
103 Nguyễn Thư Huyền x Kinh 04/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
104 Trần Thị Khánh Huyền x Kinh 26/08/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
105 Nguyễn Vũ Khang   Kinh 19/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
106 Trần Nhật Khang   Kinh 22/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
107 Lê Quốc Khánh   Kinh 23/08/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
108 Nguyễn Quốc Khánh   Kinh 20/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
109 Phạm Văn Bảo Khánh   Kinh 14-02-2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
110 Trần Hữu Nam Khánh   Kinh 08/11/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
111 Trần Quốc Khánh   Kinh 10/04/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
112 Trương Gia Khánh   Kinh 10/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
113 Hoàng Trần Đăng Khoa   Kinh 04/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
114 Phạm Đăng Khoa   Kinh 08/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
115 Phạm Trần Đăng Khoa   Kinh 15/02/2010 Bệnh viện đa khoa Trà Vinh Hưng Trí
116 Thiều Anh Khoa   Kinh 13/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
117 Trần Đăng Khoa   Kinh 03/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
118 Nguyễn Đăng Khôi   Kinh 10/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
119 Phạm Đăng Khôi   Kinh 24/12/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
120 Chu Đức Kiên   Kinh 06/05/2010 Bệnh viện đa khoa  Hà Tĩnh Kỳ Lợi
121 Trần Trung Kiên   Kinh 08/09/2010 Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh Kỳ Trinh
122 Hoàng Nguyễn Tư Kỳ   Kinh 24/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
123 Dương Tùng Lâm   Kinh 08/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
124 Lương Hoàng Lâm   Kinh 03/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
125 Lưu Trần Hoàng Lâm   Kinh 27/10/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
126 Nguyễn Ngọc Trúc Lâm   Kinh 16/04/2010 Bệnh viện đa khoa TP Vinh - Nghệ An Hưng Trí
127 Nguyễn Phạm Tùng Lâm   Kinh 30/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
128 Nguyễn Tùng Lâm   Kinh 07/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
129 Nguyễn Tùng Lâm   Kinh 03/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
130 Dương Thị Kim Liên x Kinh 02/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
131 Bùi Khánh Linh x Kinh 29/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
132 Dương Ngọc Linh x Kinh 09/01/2010 Bệnh viện huyện Mỹ Đức - Hà Nội Hưng Trí
133 Lê Hoàng Linh x Kinh 25/02/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
134 Nguyễn Gia Linh x Kinh 27/11/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
135 Nguyễn Hà Linh x Kinh 28/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
136 Nguyễn Mỹ Linh x Kinh 08/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
137 Nguyễn Ngọc Khánh Linh x Kinh 29/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
138 Nguyễn Thị Khánh Linh x Kinh 11/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
139 Nguyễn Võ Hà Linh x Kinh 05/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
140 Phạm Thảo Linh x Kinh 07/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
141 Phan Trần Khánh Linh x Kinh 14/08/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
142 Trần Diệu Linh x Kinh 12/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
143 Trần Thị Khánh Linh x Kinh 27/04/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
144 Nguyễn Thị Bảo Lộc x Kinh 01/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
145 Nguyễn Đăng Bảo Long   Kinh 12/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
146 Phạm Gia Long   Kinh 25/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
147 Hồ Lê Đức Lương   Kinh 27/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Thịnh 2
148 Đinh Nguyễn Khánh Ly x Kinh 05/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
149 Nguyễn Khánh Ly x Kinh 12/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
150 Nguyễn Lê Ngọc Mai x Kinh 05/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
151 Phan Công Mạnh   Kinh 12/02/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
152 Chu Đức Minh   Kinh 22/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
153 Đinh Trần Diệp Minh x Kinh 25/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
154 Nguyễn Đoàn Quang Minh   Kinh 26/02/2010 Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc - Quảng Nam Kỳ Châu
155 Phùng Thị Tố Minh x Kinh 02/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
156 Trần Anh Minh x Kinh 25/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
157 Trần Lê Bình Minh   Kinh 06/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
158 Nguyễn Thị Thảo My x Kinh 19/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
159 Võ Hoàng My x Kinh 29/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
160 Nguyễn Yến Mỹ x Kinh 29/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Hải
161 Bùi Gia Na x Kinh 18/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
162 Đoàn Trần Ny Na x Kinh 02/01/2010 TP Vinh - Nghệ An Hà Nội
163 Kiều Bảo Nam   Kinh 30-07-2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
164 Phan  Thị Quỳnh Nga x Kinh 13/05/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
165 Cao Gia Nghĩa   Kinh 04/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
166 Lê Minh Nghĩa   Kinh 08/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Hải
167 Nguyễn Thi Nghĩa x Kinh 25/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
168 Võ Đức Nghĩa   Kinh 19/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
169 Hoàng Khánh Ngọc x Kinh 19/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Trinh
170 Lê Thành Bảo Ngọc x Kinh 06/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Liên
171 Nguyễn Bảo Ngọc x Kinh 31/05/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
172 Nguyễn Hồng Ngọc x Kinh 26/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
173 Phan Thiếu Ngọc   Tày 24/05/2010 Luanda - Angola Hưng Trí
174 Trần Khánh Ngọc x Kinh 16/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
175 Lê Thục Nguyên x Kinh 14/03/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
176 Nguyễn Thảo Nguyên x Kinh 27-08-2010 Bệnh viện đa khoa Long Thành - Đồng Nai Kỳ Trinh
177 Nguyễn Trọng Nguyên   Kinh 26/01/2010 Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị - Nghệ An Hưng Trí
178 Trần Hoàng Bảo Nguyên   Kinh 20-11-2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
179 Trần Phan Hải Nguyên x Kinh 26-09-2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
180 Trần Thảo Nguyên x Kinh 28/04/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
181 Võ Lưu Khôi Nguyên   Kinh 11/03/2020 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
182 Vũ Hồng Nguyên x Kinh 30-01-2010 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định Hưng Trí
183 Đặng Thị Thanh Nhàn x Kinh 06/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
184 Bùi Vũ Đan Nhi x Kinh 10/03/2010 Trạm y tế Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh Hưng Trí
185 Dương Yến Nhi x Kinh 01/0/102010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
186 Lê Bảo Nhi x Kinh 16/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
187 Lê Nguyễn Tuyết Nhi x Kinh 04/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
188 Lê Võ Yến Nhi x Kinh 17/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
189 Phan Thị Nữ Nhi x Kinh 20/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
190 Phan Thị Yến Nhi x Kinh 06/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
191 Dương Quỳnh Như x Kinh 10/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
192 Phạm Nguyễn Ngọc Như x Kinh 25/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
193 Nguyễn Thị Cẩm Nhung x Kinh 26/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
194 Phạm Thị Oanh x Kinh 29/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
195 Hoàng Phát   Kinh 06/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
196 Lê Hồng Phong   Kinh 14/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
197 Nguyễn Gia Phong   Kinh 07/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
198 Nguyễn Lê Phong   Kinh 08/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
199 Nguyễn Thiên Phú x Kinh 23-08-2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
200 Lê Xuân Phúc   Kinh 03/02/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
201 Nguyễn Thị Hà Phương x Kinh 25/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
202 Đặng Hồng Quân   Kinh 14/01/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
203 Phạm Hồng Quân   Kinh 31/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
204 Nguyễn Như Quỳnh x Kinh 01/01/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
205 Trần Thị Phương Quỳnh x Kinh 30/08/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
206 Hồ Minh Sang   Kinh 03/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
207 Võ Sinh Sáng   Kinh 05/06/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
208 Nguyễn Thái Sơn   Kinh 12/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
209 Phạm Anh Tài   Kinh 06/04/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
210 Nguyễn Thị Thanh Tâm   Kinh 05/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
211 Nguyễn Quang Thắng   Kinh 02/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Trinh
212 Đặng Xuân Thành   Kinh 21/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
213 Lê Mai Quyết Thành   Kinh 05/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
214 Đặng Thị Hiền Thảo x Kinh 08/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
215 Lê Phước Thịnh   Kinh 10/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
216 Lê Thị Anh Thơ x Kinh 30/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
217 Nguyễn Thị  Anh Thơ x Kinh 20/12/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
218 Phùng Thị Anh Thơ x Kinh 21/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
219 Chu Doãn Anh Thư x Kinh 06-01-2010 Bệnh viện nhân dân Gia Định - TPHCM Kỳ Lợi
220 Nguyễn Lê Minh Thư x Kinh 02/04/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
221 Nguyễn Thị Anh Thư x Kinh 20/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
222 Trần Đặng Anh Thư x Kinh 10/10/2009 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
223 Nguyễn Thị Thương x Kinh 08/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
224 Thiều Thị Thương x Kinh 20/10/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
225 Nguyễn Thị Mai Thủy x Kinh 12/11/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
226 Lê Anh Tiến   Kinh 02/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Thịnh 2
227 Nguyễn Kiều Thanh Trà x Kinh 23/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
228 Đào Thị Huyền Trâm x Kinh 17/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Ng Tri Phương
229 Trần Nguyễn Bảo Trâm x Kinh 25-04-2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Tân
230 Lê Huyền Trân x Kinh 19-02-2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
231 Nguyễn Minh Trang x Kinh 07/07/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
232 Trần Minh Trang x Kinh 15/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
233 Trương Thị Thuỳ Trang x Kinh 22/06/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hưng Trí
234 Võ Thị Hà Trang x Kinh 09/12/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Châu
235 Phùng Văn Trọng   Kinh 12/09/2009 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
236 Lê Thành Trung   Kinh 09/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
237 Phan Đình Trung   Kinh 15/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
238 Phạm  Bảo Trường   Kinh 22/01/2010 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Kỳ Châu
239 Phạm Nguyễn Bảo Tuấn   Kinh 05/04/2010 Lubango - Angola Kỳ Châu
240 Hồ Thị Ánh Tuyết x Kinh 20/03/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
241 Chu Thị Hải Uyên x Kinh 22/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Kỳ Lợi
242 Lư Thị Thảo Uyên x Kinh 23/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
243 Phạm Thái Hạnh Uyên x Kinh 08/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
244 Phan Thị Tố Uyên x Kinh 20/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
245 Phùng Phương Uyên   Kinh 23/07/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
246 Đặng Anh Việt   Kinh 26/04/2009 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Kỳ Châu
247 Trần Anh Vinh   Kinh 08/05/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
248 Lê Quang Trần Vĩnh   Kinh 30/04/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
249 Đào Anh Vũ   Kinh 16/10/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
250 Bùi Thái Thảo Vy   Kinh 24/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
251 Lê Hồ Tường Vy x Kinh 30/08/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
252 Võ Thị Thùy Vy x Kinh 20-05-2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí
253 Đinh Nguyễn Bảo Yến x Kinh 07/01/2010 Sóc Sơn - Hà Nội Hưng Trí
254 Lê Thị Hải Yến x Kinh 17/09/2010 Kỳ Anh - Hà Tĩnh  Hưng Trí

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây