TRƯỜNG THCS SÔNG TRÍ THỊ XÃ KỲ ANH
Địa chỉ: Phường Sông Trí - Thị xã Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Website://thcssongtri.edu.vn
Hiện có 76 cán bộ thuộc 8 đơn vị

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 NGÔ ĐÌNH DŨNG
Điện thoai:0989958465
Email:Dungthcskl@gmail.com
Ban Giám hiệu Hiệu trưởng
2 ĐINH VĂN BÁU
Điện thoai:0983157366
Email:Dinhvanbauka@gmail.com
Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng
3 NGÔ ĐÌNH DŨNG
Điện thoai:
Email:Dungthcskl@gmail.com
Tổ chức Đảng Bí thư Chi bộ
4 ĐINH VĂN BÁU
Điện thoai:0911088768
Email:Dinhvanbauka@gmail.com
Tổ chức Đảng Chi ủy viên
5 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
Điện thoai:0388792166
Email:Dainghiathcska@gmail.com
Tổ chức Đảng Chi ủy viên
6 TRẦN THỊ THU HIÊN
Điện thoai:0976804109
Email:Hientranka.ht@gmail.com
Tổ chức Đảng Chi ủy viên
7 NGUYỄN VIẾT THƯ
Điện thoai:0911100286
Email:nguyenvietthupgdtxka@gmail.com
Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng
8 Phan Thị Thu Mơ
Điện thoai:0912877396
Email:Mophan2707@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Tổ phó CM
9 Võ Thị Anh Ngọc
Điện thoai:0919150307
Email:voanhngockyanh@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
10 ĐINH VĂN BÁU
Điện thoai:
Email:Dinhvanbauka@gmail.com
Công đoàn Chủ tịch Công đoàn
11 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
Điện thoai:
Email:Dainghiathcska@gmail.com
Công đoàn Phó chủ tịch công đoàn
12 NGUYỄN THỊ HÒA
Điện thoai:0916851079
Email:Hoaky2a@gmail.com
Công đoàn BCH Công đoàn
13 LÊ VĂN THIẾT
Điện thoai:
Email:Thietntb@gmail.com
Công đoàn BCH Công đoàn
14 Doãn Thị Kim Nhung
Điện thoai:0964043038
Email:Doannhung78@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
15 Hồ Thị Lân
Điện thoai:0973800167
Email:Hothilanka@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
16 Nguyễn Thị Hòa
Điện thoai:0916851079
Email:Hoaky2a@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
17 Lê Thị Mỹ
Điện thoai:0916909588
Email:lethimy12091977@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
18 Sử Thị Tuyết Mai
Điện thoai:0916785581
Email:Tuyetmai6976@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
19 Trần Thị Ngọc Hòa
Điện thoai:0969607265
Email:ngochoakyanh@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
20 Đỗ Thị Thu Phương
Điện thoai:0979605800
Email:Thuphuong8778@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Tổ phó CM
21 Nguyễn Thị Kim Dung
Điện thoai:0985572574
Email:Kimdungthcskyanh@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
22 Đặng Thị Thanh
Điện thoai:0944989387
Email:Danghoaithanh78@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
23 Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Điện thoai:0911608808
Email:Quynhgiangka@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
24 Nguyễn Thị Hồng Vinh
Điện thoai:0393583567
Email:Vinhnguyenka1979@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
25 Trương Thị Kim
Điện thoai:0985898352
Email:anhkim1981@gmail.com
Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD Giáo viên
26 Trần Thị Thu Hiền
Điện thoai:0967804109
Email:Hientranka.ht@gmail.com
Tổ Anh - Nhạc - Mỹ thuật Tổ trưởng CM
27 Phùng Thị Thu Hà
Điện thoai:0912086636
Email:Toanphuong0722@gmail.com
Tổ Anh - Nhạc - Mỹ thuật Tổ phó CM
28 Phạm Văn Tuân
Điện thoai:0941323579
Email:Phamtuan110683@gmail.com
Tổ Anh - Nhạc - Mỹ thuật Giáo viên
29 Lương Thị Thanh Huyền
Điện thoai:0986986637
Email:Luonghuyen116@gmail.com
Tổ Anh - Nhạc - Mỹ thuật Giáo viên
30 Trần Thị Ngôn
Điện thoai:0944053195
Email:Tranthingonka@gmail.com
Tổ Anh - Nhạc - Mỹ thuật Giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây