Thông báo: Số báo danh, phòng thi, thời gian thi Tiếng Anh lớp 6

Thứ năm - 20/08/2020 17:55    Đã xem: 3041
Thông báo
THÔNG BÁO
SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI, LỊCH THI TIẾNG ANH LỚP 6
I. PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH, THỜI GIAN THI
1. Phòng thi, số báo danh:
          - Phòng thi, số báo danh: học sinh xem tại bảng tin nhà trường hoặc trên trang web http://thcssongtri.edu.vn.
- Phân chia ca thi:
Ca 1: từ số báo danh 01 đến số báo danh 92. Phòng 1 tại lớp 8C, phòng 2 lớp 8E, phòng 3 lớp 6B, phòng 4 lớp 6C
Ca 2: từ số báo danh 93 đến số báo danh 181. Phòng 5 tại lớp 8C, phòng 6 lớp 8E, phòng 7 lớp 6B, phòng 8 lớp 6C
Ca 3: từ số báo danh 182 đến số báo danh 269. Phòng 9 lớp 8C, phòng 10 lớp 8E, phòng 11 lớp 6B, phòng 12 lớp 6C
2. Thời gian thi: làm bài viết trong 60 phút
2.1. Sáng 22/8/2020:
Ca 1: vào phòng thi 7h00, làm bài từ 7h15 đến 8h15
Ca 2: vào phòng thi 9h45, làm bài từ 10h00 đến 11h00
2.2. Chiều 22/8/2020:
Ca 3: vào phòng thi 14h00, làm bài từ 14h15 đến 15h15
II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH:
- Học sinh đến đúng giờ quy định theo ca thi, sau khi thi xong nhanh chóng ra khỏi khu vực trường. Học sinh tham gia ca thi thứ 2 buổi sáng 9h30 mới đến trường và vào phòng thi theo sự hướng dẫn của các thầy cô giáo.
- Học sinh đến trường dự thi phải đeo khẩu trang.
- Học sinh không được mang theo tài liệu, điện thoại, các thiết bị thu phát sóng vào trường thi, phòng thi; không được sử dụng tài liệu; không được trao đổi bài; bài thi phải viết cùng một màu mực, không viết mực đỏ; nếu viết sai thi gạch chéo, không dùng bút xóa trắng để tẩy.
- Phụ huynh đưa đón con đến dự thi không được vào trong khu vực trường, không tập trung đông ở cổng trường.
Phòng thi, số báo danh tại đậy
SBD Họ và tên Giới tính  Ngày sinh Lớp  Học sinh trường
Tiểu học
Chữ ký học sinh Ghi chú Phòng thi số Ca thi
01 Cao Thị Bảo An x 11-07-2009 5 Kỳ Trinh     1 Ca 1
02 Đào Khang An   29/04/2009 5D Hưng Trí     1
03 Lê Vũ Hà An   20-01-2009 5A Kỳ Tân     1
04 Nguyễn Thành An   24/10/2009 5C Hưng Trí     1
05 Nguyễn Thiện An   02/12/2009 5E Hưng Trí     1
06 Đào Phan Anh   27/03/2009 5D Hưng Trí     1
07 Dương Thị Thùy Anh x 04/11/2009 5E Hưng Trí     1
08 Lê Dương Ngọc Anh x 08/10/2009 5E Hưng Trí     1
09 Lê Ngọc Minh Anh x 06/08/2009 5D Hưng Trí     1
10 Lê Thị Ngọc Anh x 02/06/2009 5G Hưng Trí     1
11 Lê Thị Trâm Anh x 01/05/2009 5A1 Hưng Trí     1
12 Nguyễn Diệp Anh x 20/08/2009 5E Hưng Trí     1
13 Nguyễn Hoàng Anh   12/02/2009 5H Hưng Trí     1
14 Nguyễn Hoàng Gia Anh   30/10/2009 5G Hưng Trí     1
15 Nguyễn Hùng Anh   26/11/2009 5B Hưng Trí     1
16 Nguyễn Phạm Hải Anh   05/07/2009 5G Hưng Trí     1
17 Nguyễn Quỳnh Anh x 20/08/2009 5E Hưng Trí     1
18 Nguyễn Thị Châu Anh x 17/10/2009 5B Kỳ Châu     1
19 Nguyễn Thị Hoài Anh x 13/09/2009 5D Hưng Trí     1
20 Nguyễn Thị Lộc Anh x 29/01/2009 5C Hưng Trí     1
21 Nguyễn Thị Minh Anh x 09/10/2009 5A Hưng Trí     1
22 Nguyễn Thị Thảo Anh x 22/04/2009 5G Hưng Trí     1
23 Nguyễn Trâm Anh x 06/10/2009 5B Hưng Trí     1
24 Nguyễn Tuấn Anh   07-08-2009 5C Hưng Trí     2
25 Nguyễn Võ Hà Anh x 05/07/2009 5A Hưng Trí     2
26 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh x 18/11/2009 5B1 Hưng Trí     2
27 Phan Quỳnh Anh x 21/12/2009 5A Kỳ Châu     2
28 Trần Thị Trâm Anh   08/05/2009 5G Hưng Trí     2
29 Trịnh Minh Anh x 01/03/2009 5G Hưng Trí     2
30 Hoàng Ngọc Ánh x 17/06/2009 5A Kỳ Châu     2
31 Võ Lê Quỳnh Ánh x 02/11/2009 5G Hưng Trí     2
32 Nguyễn Tiến Bắc   14/09/2009 5A Kỳ Châu     2
33 Nguyễn Lương Bằng   15/07/2009 5B Hưng Trí     2
34 Đặng Gia Bảo   29/09/2009 5C Kỳ Châu     2
35 Hoàng Thái Bảo   17/09/2009 5D Hưng Trí     2
36 Nguyễn  Thanh Gia Bảo x 19/08/2009 5A Hưng Trí     2
37 Nguyễn Đăng Bảo   17/07/2009 5A Hưng Trí     2
38 Nguyễn Gia Bảo   21/12/2009 5C Hưng Trí     2
39 Nguyễn Lê Quốc Bảo   14/12/2009 5E Hưng Trí     2
40 Nguyễn Mạnh Bảo   02/04/2009 5G Hưng Trí     2
41 Trương Gia Bảo   20/08/2009 5B Hưng Trí     2
42 Nguyễn Khánh Bình x 17/12/2009 5G Hưng Trí     2
43 Nguyễn Thanh Bình   06/06/2009 5A Hưng Trí     2
44 Đặng Bảo Châu x 27/12/2009 5C Kỳ Châu     2
45 Lê Bảo Châu x 23/05/2009 5C Hưng Trí     2
46 Ngô Bảo Châu   17/12/2009 5G Hưng Trí     2
47 Nguyễn Hà Châu x 11/05/2009 5A Hưng Trí     3
48 Trần Bảo Châu x 07-01-2009 5 Kỳ Tân     3
49 Võ Thị Hà Châu x 03/06/2009 5A Kỳ Châu     3
50 Trần Thị Cẩm Chi x 06/10/2009 5C Hưng Trí     3
51 Trương Thị Uyển Chi x 17/11/2009 5D Hưng Trí     3
52 Võ Nguyễn Yến Chi x 15-02-2009 5 Kỳ Hoa     3
53 Biện Văn Như Cương   08/03/2009 5E Hưng Trí     3
54 Lê Chí Cường   14/08/2009 5C Kỳ Châu     3
55 Hoàng Đặng Thế Đan   24/02/2009 5D Hưng Trí     3
56 Phan Nguyễn Hải Đăng   05/07/2009 5A Kỳ Châu     3
57 Võ Khánh Đăng   27/04/2009 5D Hưng Trí     3
58 Lê Trần Khánh Đạt   02/11/2009 5D Hưng Trí     3
59 Phan Tiến Đạt   08/01/2009 5B Hưng Trí     3
60 Trần Tuấn Đạt   20-07-2009 5A Kỳ Liên     3
61 Tô Gia Di x 13/08/2009 5A Hưng Trí     3
62 Trần Nguyễn Ái Diễm x 02/01/2009 5D Hưng Trí     3
63 Hoàng Lê Hải Đức   17/09/2009 5E Hưng Trí     3
64 Nguyễn Anh Đức   05/10/2009 5D Hưng Trí     3
65 Nguyễn Lê Anh Đức   26/12/2008 5A1 Hưng Trí     3
66 Nguyễn Thái Đức   23/09/2009 5A Hưng Trí     3
67 Võ Xuân Minh Đức   27/07/2009 5A Hưng Trí     3
68 Nguyễn Trí Dũng   05/09/2009 5E Hưng Trí     3
69 Nguyễn Việt Dũng   18/08/2009 5H Hưng Trí     3
70 Trần Trung Dũng   27-09-2009 5 Kỳ Liên     4
71 Trịnh Hoàng Thùy Dương x 15/04/2009 5D Hưng Trí     4
72 Tạ Nguyễn Khanh Duy   27/08/2009 5B Hưng Trí     4
73 Trịnh Hoàng Khánh Duy   29/01/2009 5E Hưng Trí     4
74 Nguyễn Lê Hoàng Gia   18/01/2009 5C Hưng Trí     4
75 Phạm Châu Giang x 16/06/2009 5A Hưng Trí     4
76 Lê Vũ Hà   28-09-2009 5E Kỳ Lợi     4
77 Lê Hoàng Hải   16/02/2009 5A1 Hưng Trí     4
78 Nguyễn Trung Hải   19/02/2009 5E Hưng Trí     4
79 Nguyễn Ngọc Hân x 20-11-2009 5 Kỳ Thịnh II     4
80 Dương Minh Hằng x 12/01/2009 5G Hưng Trí     4
81 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x 07/04/2009 5H Hưng Trí     4
82 Lê Hà Thu Hiền x 28/08/2009 5D Hưng Trí     4
83 Nguyễn Thanh Hiền x 08/10/2009 5A1 Hưng Trí     4
84 Nguyễn Hữu Hiệp   10/02/2009 5D Hưng Trí     4
85 Dương Phúc Hiếu   04/08/2009 5A Hưng Trí     4
86 Nguyễn Đình Hiếu   05/01/2009 5D Hưng Trí     4
87 Nguyễn Sử Hoàng Hiếu   31/07/2009 5A Hưng Trí     4
88 Nguyễn Thị Hải Hòa x 22/09/2009 5C Kỳ Châu     4
89 Nguyễn Văn Hòa   06/11/2009 5A Hưng Trí     4
90 Phan Lưu Khánh Hòa x 22/02/2009 5G Hưng Trí     4
91 Thông Minh Hòa   06/12/2009 5A Kỳ Châu     4
92 Lê Nguyễn Thu Hoài x 05/02/2009 5D Hưng Trí     4
93 Nguyễn Huy Hoàng   07/11/2009 5C Kỳ Châu     5 Ca 2
94 Nguyễn Quốc Hoàng   21/05/2009 5C Kỳ Châu     5
95 Phạm Huy Hoàng   14/11/2009 5D Hưng Trí     5
96 Phạm Nguyên Hoàng   01/01/2009 5B Hưng Trí     5
97 Lê Văn Gia Hùng   11/10/2009 5A Hưng Trí     5
98 Hoàng Khánh Hưng   06/02/2009 5G Hưng Trí     5
99 Nguyễn Gia Hưng   23/10/2009 5B Hưng Trí     5
100 Nguyễn Tuấn Hưng   20/10/2009 5A Kỳ Châu     5
101 Phùng Hải Hưng   02/03/2009 5A1 Hưng Trí     5
102 Nguyễn Thị Thùy Hương x 31/01/2009 5C Hưng Trí     5
103 Bùi Đức Huy   16/06/2009 5A Hưng Trí     5
104 Lê Đặng Gia Huy   29-04-2009 5A Kỳ Tân     5
105 Nguyễn Quốc Huy   01/01/2009 5A Kỳ Châu     5
106 Phạm Hữu Huy   21/05/2009 5E Hưng Trí     5
107 Hoàng Khánh Huyền x 30-03-2009 5B Kỳ Trinh     5
108 Nguyễn Khánh Huyền x 29-08-2009 5 Kỳ Trinh     5
109 Nguyễn Thị Khánh Huyền x 20/06/2009 5C Hưng Trí     5
110 Nguyễn Thị Thanh Huyền x 21/01/2009 5G Hưng Trí     5
111 Phan Thị Khánh Huyền x 27/09/2009 5E Hưng Trí     5
112 Trần Quốc Kha   02-01-2009 5 Kỳ Lợi     5
113 Nguyễn Ngọc Khánh x 21/08/2009 5B1 Hưng Trí     5
114 Trương Nam Khánh   29/09/2009 5A Hưng Trí     5
115 Nguyễn Minh Khôi   24-02-2009 5A Kỳ Lợi     5
116 Lê Trung Kiên   14/10/2009 5G Hưng Trí     6
117 Nguyễn Đào Trung Kiên   05/07/2009 5A Kỳ Châu     6
118 Hồ Trúc Lâm x 27/07/2009 5E Hưng Trí     6
119 Võ Nguyễn  Xuân Lê x 30/04/2009 5H Hưng Trí     6
120 Bùi Trần Khánh Linh x 20/03/2009 5A1 Hưng Trí     6
121 Đào Thị Hoàng Linh x 16/06/2009 5D Hưng Trí     6
122 Hồ Phạm Khánh Linh x 22/08/2009 5D Hưng Trí     6
123 Hồ Thảo Linh x 26-03-2009 5B Thạch Linh     6
124 Hoàng Khánh Linh x 04/11/2009 5G Hưng Trí     6
125 Lâm Thị Phương Linh x 22/10/2009 5B Hưng Trí     6
126 Lê Hồ Gia Linh x 09/11/2009 5B1 Hưng Trí     6
127 Lê Nguyễn Diệu Linh x 19/09/2009 5D Hưng Trí     6
128 Nguyễn Diệu Linh x 07/09/2009 5D Hưng Trí     6
129 Nguyễn Diệu Linh x 16/02/2009 5G Hưng Trí     6
130 Nguyễn Hà Linh x 13/04/2009 5C Hưng Trí     6
131 Nguyễn Hà Phương Linh x 26/01/2009 5A Hưng Trí     6
132 Nguyễn Thị Mai Linh x 05/10/2009 5A Hưng Trí     6
133 Nguyễn Vũ Linh   28/09/2009 5B1 Hưng Trí     6
134 Phạm Phương Linh x 23/08/2009 5A Hưng Trí     6
135 Phan Thị Bảo Linh x 23/01/2009 5A Hưng Trí     6
136 Trần Thị Hoài Linh x 20/11/2009 5B1 Hưng Trí     6
137 Trần Thiều Phương Linh x 21/11/2009 5G Hưng Trí     6
138 Võ Thi Bảo Linh x 26/03/2009 5A Hưng Trí     7
139 Lê Thị Cẩm Lộc x 25/01/2009 5E Hưng Trí     7
140 Nguyễn Hữu Lộc   12-03-2009 5A Kỳ Trinh     7
141 Phạm Nguyên Lộc   04/03/2009 5D Hưng Trí     7
142 Trần Đình Phú Lộc   01/01/2009 5E Hưng Trí     7
143 Hoàng Quốc Long   14/08/2009 5A Hưng Trí     7
144 Trương Gia Long   07/05/2009 5C Hưng Trí     7
145 Bùi Thị Mai Ly x 10-02-2009 5B Kỳ Châu     7
146 Nguyễn Hoàng Mai   28/02/2009 5G Hưng Trí     7
147 Nguyễn Thị Phương Mai x 24/09/2009 5E Hưng Trí     7
148 Hoàng Quang Minh   08/07/2009 5G Hưng Trí     7
149 Nguyễn Quang Minh   09/03/2009 5A Hưng Trí     7
150 Nguyễn Tiến Minh   06/06/2009 5E Hưng Trí     7
151 Phạm Trần Quang Minh   03-04-2009 5 Kỳ Tân     7
152 Dương Thị Trà My   08/12/2009 5G Hưng Trí     7
153 Lê Phạm Thảo My x 21/05/2009 5E Hưng Trí     7
154 Đặng Tiến Nam   16/08/2009 5D Hưng Trí     7
155 Hồ Bảo Nam   05/03/2009 5A Hưng Trí     7
156 Lê Thành Nam   09-06-2009 5 Kỳ Hoa     7
157 Lê Văn Vũ Nam   06-04-2009 5A Kỳ Châu     7
158 Nguyễn Song Nhật Nam   05/01/2009 5G Hưng Trí     7
159 Nguyễn Thành Nam   12-10-2009 5A Kỳ Liên     7
160 Trần Nguyễn Nam   11-01-2009 5B Kỳ Châu     8
161 Lê Trần Việt Nga   24-11-2009 5 Kỳ Tân     8
162 Phạm Thị Thanh Nga x 19/12/2009 5C Hưng Trí     8
163 Trần Lê Hà Ngân x 24-10-2009 5 Kỳ Trinh     8
164 Trần Thúy Ngân x 07-01-2009 5B Kỳ Châu     8
165 Trần Gia Nghi x 18/06/2009 5D Hưng Trí     8
166 Phan Công Hải Ngoại   14/04/2009 5A1 Hưng Trí     8
167 Đinh Trần Bảo Ngọc x 04-08-2009 5C Kỳ Thịnh II     8
168 Hoàng Thị Bảo Ngọc x 09/04/2009 5C Hưng Trí     8
169 Lê Khánh Ngọc x 23/03/2009 5B Hưng Trí     8
170 Nguyễn Bảo Ngọc x 12-07-2009 5D Kỳ Thịnh II     8
171 Phan Mai Bảo Ngọc x 14-02-2009 5C Kỳ Châu     8
172 Tăng Nguyễn Khánh Ngọc x 10-08-2009 5 Kỳ Tân     8
173 Trần Bảo Ngọc x 23/12/2009 5D Hưng Trí     8
174 Võ Thị Như Ngọc x 20-01-2009 5 Kỳ Lợi     8
175 Chu Ngọc Bảo Nguyên x 19-11-2009 5E Kỳ Lợi     8
176 Hà Trung Nguyên   25/07/2009 5C Hưng Trí     8
177 Hoàng Thảo Nguyên x 07/02/2009 5H Hưng Trí     8
178 Lê Văn Vũ Nguyên   02/11/2009 5E Hưng Trí     8
179 Nguyễn Cao Nguyên   20/03/2009 5G Hưng Trí     8
180 Nguyễn Võ Thảo Nguyên x 06/03/2009 5B Hưng Trí     8
181 Trần Ngọc Khôi Nguyên   26/02/2009 5C Hưng Trí     8
182 Võ Thị Thảo Nguyên x 19/10/2009 5A Hưng Trí     9 Ca 3
183 Nguyễn Trọng Nhân   10/03/2009 5G Hưng Trí     9
184 Trần Trung Nhân   27/01/2009 5H Hưng Trí     9
185 Trần Bảo Nhật   07/05/2009 5H Hưng Trí     9
186 Lê Nguyễn Yến Nhi x 19/08/2009 5G Hưng Trí     9
187 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi x 27/08/2009 5B Hưng Trí     9
188 Nguyễn Trần Thảo Nhiên x 16/11/2009 5G Hưng Trí     9
189 Đào Anh Phúc   15/04/2009 5A Hưng Trí     9
190 Huỳnh Thanh Phương   07/11/2009 5D Hưng Trí     9
191 Lâm Uyên Phương x 16/05/2009 5H Hưng Trí     9
192 Lê Quỳnh Phương x 12/03/2009 5C Hưng Trí     9
193 Nguyễn Mai Phương x 14-03-2009 5 Kỳ Tân     9
194 Nguyễn Nhự Ái Phương x 14/10/2009 5H Hưng Trí     9
195 Trần Nguyễn Thu Phương x 11/09/2009 5G Hưng Trí     9
196 Trần Thị Quỳnh Phương x 04/02/2009 5H Hưng Trí     9
197 Dương Nguyên Quân   05/07/2009 5C Hưng Trí     9
198 Hoàng Lê Anh Quân   14/01/2009 5G Hưng Trí     9
199 Trần Tuấn Quang   08/06/2009 5C Kỳ Châu     9
200 Phạm Anh San x 20/11/2009 5A Hưng Trí     9
201 Đoàn Đức Tân   17/11/2009 5A Hưng Trí     9
202 Nguyễn Minh Thái   08-01-2009 5 Kỳ Trinh     9
203 Trần Ngọc Thành   19/12/2009 5A Kỳ Châu     9
204 Đào Đàm Thiên Thảo x 22/09/2009 5D Hưng Trí     10
205 Hà Thị Phương Thảo x 23/02/2009 5B Hưng Trí     10
206 Phạm Phương Thảo x 16/01/2009 5G Hưng Trí     10
207 Trần Thị Phương Thảo x 25/11/2009 5A Hưng Trí     10
208 Vũ Phương Thảo x 12/10/2009 5C Hưng Trí     10
209 Đặng Thị Thu Thủy x 30/01/2009 5A Hưng Trí     10
210 Nguyễn Đăng Sỹ Thiện   29/05/2009 5D Hưng Trí     10
211 Hoàng Thị Anh Thơ x 20/06/2009 5H Hưng Trí     10
212 Phan Anh Thơ x 12/12/2009 5G Hưng Trí     10
213 Bùi Anh Thư x 18-06-2009 5 Kỳ Tân     10
214 Doãn Minh Thư x 10/01/2009 5D Hưng Trí     10
215 Lê Nguyễn Bảo Thư x 09/02/2009 5C Hưng Trí     10
216 Lê Trần Anh Thư x 12/10/2009 5A Kỳ Châu     10
217 Nguyễn Thị Minh Thư x 02/06/2009 5B Hưng Trí     10
218 Nguyễn Thị Minh Thư x 06/01/2009 5C Hưng Trí     10
219 Phạm Anh Thư x 04/11/2009 5B Hưng Trí     10
220 Thiều Nguyễn Minh Thư x 23/01/2009 5A Hưng Trí     10
221 Võ Thị Anh Thư x 20/10/2009 5G Hưng Trí     10
222 Hà Nam Bảo Thục x 13/12/2009 5A Hưng Trí     10
223 Chu Yến Thương x 10-09-2009 5E Kỳ Lợi     10
224 Cao Thị Diệu Thúy x 05/04/2009 5A Hưng Trí     10
225 Nguyễn Thị Mai Thủy x 15-08-2009 5 Kỳ Trinh     10
226 Lê Đức Toàn   05/02/2009 5A Hưng Trí     11
227 Trần Khánh Toàn   01/05/2009 5D Hưng Trí     11
228 Phan Bảo Trâm x 02/08/2009 5E Hưng Trí     11
229 Bùi Nguyên Bảo Trân   14/12/2009 5B Hưng Trí     11
230 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 19/11/2009 5E Hưng Trí     11
231 Dương Đào Huyền Trang x 09/12/2009 5A Kỳ Châu     11
232 Hoàng Thị Phương Trang x 06/09/2009 5H Hưng Trí     11
233 Nguyễn Tô Thủy Trinh x 10-04-2009 5B Kỳ Trinh     11
234 Đặng Anh Trung   01/08/2009 5E Hưng Trí     11
235 Nguyễn Bảo Trung   01/01/2009 5E Hưng Trí     11
236 Nguyễn Đình Trung   08/10/2009 5E Hưng Trí     11
237 Nguyễn Thành Trung   16/02/2009 5A Hưng Trí     11
238 Võ Bảo Trung   03/06/2009 5A Hưng Trí     11
239 Lê Đức Anh Tú   12/09/2009 5C Hưng Trí     11
240 Nguyễn Minh Tú   14/10/2009 5B Hưng Trí     11
241 Phùng Thái Tú   03/03/2009 5B Hưng Trí     11
242 Trần Minh Tú   15/05/2009 5A Hưng Trí     11
243 Lê Anh Tuấn   22/10/2009 5A1 Hưng Trí     11
244 Phan Nguyễn Anh Tuấn   30-11-2009 5A Kỳ Tân     11
245 Trương Công Tuấn   22/09/2009 5B1 Hưng Trí     11
246 Võ Nguyễn Anh Tuấn   07-04-2009 5E Kỳ Lợi     11
247 Hồ Thị Cát Tường x 14/04/2009 5C Kỳ Thư     11
248 Nguyễn Hải Tường   07/06/2009 5A Hưng Trí     12
249 Nguyễn Lê Thảo Uyên x 21/10/2009