Kết quả giao lưu CLB Toán Trường THCS Sông Trí tháng 1/2022

Chủ nhật - 09/01/2022 19:26    Đã xem: 1951
Ngày 08/01/2022, CLB Toán của nhà trường đã tổ chức thành công buổi giao lưu. Tổng số bạn tham gia giao lưu trực tuyến là 318, trong đó khối 6 có 114 bạn, khối 7 có 92 bạn, khối 8 có 61 bạn, khối 9 có 51 bạn. BBT trân trọng giới thiệu danh sách những bạn có kết quả đạt từ điểm 6 trở lên.
Khối 6
TT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian
1 Nguyễn Tùng Lâm 6A 10 53 phút 46 giây
2 Phạm Lê Việt Bảo 6A 10 56 phút 42 giây
3 Phạm Thảo Chi 6A 9.5 43 phút 21 giây
4 Nguyễn Quang Thắng 6A 8.5 43 phút 39 giây
5 Hoàng Nhật Minh Hiếu 6A 8.5 49 phút 50 giây
6 Lê tuấn anh 6D 8 39 phút 16 giây
7 Nguyễn Kiều Thanh Trà 6A 8 41 phút 42 giây
8 Võ Hoàng Dương 6A 8 42 phút 48 giây
9 Nguyễn Huy Hùng 6A 8 49 phút 55 giây
10 Hoàng Nguyễn Tư Kỳ 6C 8 50 phút 34 giây
11 Võ Lưu Khôi Nguyên 6D 8 53 phút 54 giây
12 Chu Đức Kiên 6A 8 58 phút 1 giây
13 Lê Nam Hưng 6B 7.5 42 phút 39 giây
14 Nguyễn Thị Hoài An 6A 7.5 44 phút 26 giây
15 Trần Minh Trang 6B 7.5 46 phút 10 giây
16 Nguyễn Hoàng An 6A 7.5 46 phút 51 giây
17 Đinh Trần Diệp Minh 6A 7.5 47 phút 34 giây
18 Phạm Thảo Linh 6A 7.5 52 phút 44 giây
19 Nguyễn Duy Bách 6B 7 31 phút 58 giây
20 Nguyễn Phan Quốc Bảo 6B 7 37 phút 15 giây
21 Nguyễn Thế Hùng 6B 7 37 phút 53 giây
22 Nguyễn Minh Trang 6 7 40 phút 39 giây
23 Kiều Bảo Nam 6D 7 45 phút 16 giây
24 Lê Hồ Tường Vy 6D 7 47 phút 6 giây
25 Phùng Thị Anh Thơ 6A 7 49 phút 33 giây
26 Chu Đức Minh -- 7 52 phút 18 giây
27 Nguyễn Thái Sơn -- 7 52 phút 23 giây
28 Bùi Đức Văn Phong 6C 7 53 phút 16 giây
29 Phạm Thị Thùy An 6A 7 53 phút 19 giây
30 Lương Hoàng Lâm 6B 7 57 phút 0 giây
31 Chu Tuấn Đạt 6B 6.5 32 phút 52 giây
32 Lê Xuân Duy 6B 6.5 36 phút 38 giây
33 Trần Đức Anh -6B 6.5 37 phút 30 giây
34 Nguyễn Khánh Duy 6B 6.5 38 phút 6 giây
35 Nguyễn công anh 6c 6.5 40 phút 9 giây
36 Trần Anh Minh 6B 6.5 41 phút 41 giây
37 Lê Thị Anh Thơ 6D 6.5 41 phút 51 giây
38 Nguyễn Như Quỳnh 6A 6.5 43 phút 13 giây
39 Nguyễn Phan Minh Đăng 6C 6.5 43 phút 3 giây
40 Phạm Thái Hạnh Uyên 6D 6.5 44 phút 32 giây
41 Hoàng Khánh Ngọc 6B 6.5 45 phút 41 giây
42 Nguyễn Lê Minh Thư 6A 6.5 47 phút 10 giây
43 Nguyễn Thảo Nguyên 6A 6.5 47 phút 32 giây
44 Đoàn Trần Ny Na 6C 6.5 47 phút 54 giây
45 đinh nguyễn bảo yến 6B 6.5 48 phút 10 giây
46 Nguyễn Ngọc Trúc Lâm 6D 6.5 48 phút 59 giây
47 Vũ Hồng Nguyên 6H 6.5 50 phút 33 giây
48 Trần Hoàng Bảo Nguyên 6A 6.5 50 phút 42 giây
49 Gia Huy Pham -- 6.5 50 phút 58 giây
50 Lê Bảo Nhi 6A 6.5 51 phút 48 giây
51 Lê Xuân Lợi 6c 6.5 51 phút 9 giây
52 Phan Công Gia Bảo 6C 6.5 52 phút 18 giây
53 Nguyễn Thúy Hằng 6B 6.5 52 phút 35 giây
54 Dương Ngọc Linh 6B 6.5 56 phút 4 giây
55 Dương Thị Kim Liên 6A 6 60 phút 0 giây
56 Đinh Thái Học 6B 6 37 phút 0 giây
57 Đặng Hoàng Giáp 6D 6 40 phút 23 giây
58 Chu Doãn Anh Thư 6C 6 40 phút 25 giây
59 Hồ Ánh Tuyết 6D 6 42 phút 54 giây
60 Lê Phước Thịnh 6D 6 44 phút 53 giây
61 Nguyễn Thị Anh Thơ 6C 6 44 phút 6 giây
62 Chu Thị Hải Uyên 6D 6 46 phút 13 giây
63 Võ Hoàng Hải 6A 6 47 phút 29 giây
64 Nguyễn Lê Thành Đạt 6C 6 48 phút 37 giây
65 Nguyễn Thị Anh Thư 6A 6 48 phút 41 giây
66 Thắm Nguyễn Hồng -- 6 50 phút 18 giây
67 Phan Thị Yến Nhi 6C 6 50 phút 47 giây
68 Trịnh Thị Bảo Châu 6A 6 51 phút 40 giây
69 Trần Diệu Linh 6C 6 51 phút 52 giây
70 Lê Hồng Phong 6B 6 51 phút 9 giây
71 Dương Yến Nhi 6B 6 52 phút 16 giây
72 Phạm Quốc Hưng 6h 6 53 phút 25 giây
73 Nguyễn Trần Hà Linh 6B 6 53 phút 26 giây
74 Đặng Hồng Quân 6A 6 53 phút 31 giây
75 Phạm Hồng Quân 6A 6 54 phút 2 giây
76 Phạm Anh Tài 6A 6 55 phút 6 giây
Khối 7
TT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian
1 Nguyễn Khánh Linh 7A 10 47 phút 16 giây
2 Nguyễn Thiện An 7B 9.5 38 phút 18 giây
3 Trần Minh 7B 9.5 41 phút 9 giây
4 Nguyễn Tô Thuỷ Trinh 7A 9.5 53 phút 17 giây
5 Hoàng Lê Hải Đức 7A 9 48 phút 29 giây
6 Trương Gia Long 7A 9 52 phút 22 giây
7 Đặng Thị Thu Thủy 7A 9 59 phút 49 giây
8 Nguyễn Minh 7D 8.5 41 phút 39 giây
9 Nguyễn Thái Đức 7A 8.5 42 phút 25 giây
10 Trần Lê Hà Ngân 7A 8.5 51 phút 10 giây
11 Nguyễn Thành Nam 7B 8.5 54 phút 58 giây
12 Hoàng Thị Hải Yến 7A 8.5 55 phút 23 giây
13 Nguyễn Trung Hải 7A 8.5 55 phút 36 giây
14 Nguyễn Văn Hoà 7A 8.5 56 phút 53 giây
15 Đoàn Đức Tân 7A 8 46 phút 21 giây
16 Nguyễn Lê Quốc Bảo 7B 8 46 phút 23 giây
17 Phan Anh Thơ 7A 8 48 phút 8 giây
18 Hoàng Lê Anh Quân 7E 8 52 phút 2 giây
19 Đặng Bảo Châu 7A 8 52 phút 33 giây
20 Nguyễn Phương Uyên 7A 8 53 phút 2 giây
21 Phan Lưu Khánh Hòa 7A 8 54 phút 57 giây
22 Phạm Võ Hoàng Nguyên 7B 8 55 phút 18 giây
23 Trần Trung Dũng 7A 8 55 phút 42 giây
24 Phạm Hữu Tùng 7A 8 58 phút 31 giây
25 Võ Nguyễn Anh Tuấn 7C 7.5 30 phút 40 giây
26 Nguyễn Văn Quốc Thái 7A 7.5 39 phút 25 giây
27 Trịnh Hoàng Khánh Duy 7A 7.5 40 phút 52 giây
28 Võ Bảo Trung 7A 7.5 43 phút 43 giây
29 Thiều Nguyễn Minh Thư 7A 7.5 48 phút 29 giây
30 Hà Nam Bảo Thục 7A 7.5 48 phút 43 giây
31 Nguyễn Mai Phương 7A 7.5 49 phút 31 giây
32 Võ Thị Như Ngọc 7A 7.5 50 phút 27 giây
33 Nguyễn Hoàng Mai 7A 7.5 50 phút 37 giây
34 Nguyễn Hoàng Gia Anh 7D 7.5 52 phút 1 giây
35 Phan Tiến Đạt 7D 7.5 52 phút 47 giây
36 Lê Ngọc Minh Anh 7A 7.5 53 phút 23 giây
37 Dương Minh Hằng 7A 7.5 54 phút 26 giây
38 ngô bảo châu 7A 7.5 55 phút 30 giây
39 Nguyễn Đặng Sỹ Thiện 7B 7 42 phút 18 giây
40 Nguyễn Bảo Ngọc 7A 7 51 phút 8 giây
41 Võ Minh 7A 7 53 phút 12 giây
42 Nguyễn Quỳnh Anh 7A 7 53 phút 49 giây
43 Nguyễn Song Nhật Nam 7D 7 56 phút 27 giây
44 Lê Văn Gia Hùng 7A 7 57 phút 46 giây
45 nguyễn minh thái 7B 6.5 38 phút 53 giây
46 Nguyễn Minh Khôi 7C 6.5 44 phút 53 giây
47 Nguyễn Duy Quốc Việt 7B 6.5 44 phút 9 giây
48 Nguyễn Bắc -- 6.5 46 phút 25 giây
49 Lê Đặng Gia Huy -- 6.5 46 phút 36 giây
50 Trần Khánh Toàn 7C 6.5 48 phút 1 giây
51 Dinh Viet Minh -- 6.5 49 phút 34 giây
52 Bùi Anh Thư Thư 7A 6.5 49 phút 48 giây
53 phạm quốc Bảo 7B 6.5 52 phút 20 giây
54 Nguyễn Diệp Anh 7B 6.5 52 phút 54 giây
55 Lê Trần Khánh Đạt 7A 6.5 58 phút 5 giây
56 Phạm Phương Thảo 7A 6 40 phút 53 giây
57 Nguyễn Bảo Trung 7B 6 42 phút 5 giây
58 Phan Mai Bảo Ngọc 7C 6 45 phút 39 giây
59 Nguyễn Thị Thuỳ Hương 7B 6 49 phút 44 giây
60 Lê Trần Việt Nga 7B 6 49 phút 5 giây
61 Nguyễn Thành Trung 7 6 50 phút 3 giây
62 Phan Quỳnh Anh Anh 7D 6 52 phút 27 giây
63 Trần Quốc Kha 7C 6 52 phút 27 giây
64 Phạm Phương Linh 7A 6 54 phút 4 giây
65 Lê Trần Anh Thư 7A 6 54 phút 42 giây
66 Phạm Nhật Tiến 7B 6 55 phút 11 giây
67 Hoàng Quang Minh 7C 6 58 phút 22 giây
Khối 8
TT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian
1 Nguyễn Tiến Thắng 8A 10 51 phút 3 giây
2 Hà Huy Mạnh 8A 9.5 40 phút 21 giây
3 Nguyễn Thục Nguyên 8A 9.5 50 phút 45 giây
4 Nguyễn Thị Phước Sang 8A 9.5 55 phút 40 giây
5 Nguyễn Minh Sang 8a 9.5 57 phút 41 giây
6 Nguyễn Bảo Trâm Trâm 8A 9.5 57 phút 7 giây
7 Trần Hà Thanh Thành 8A 8.5 52 phút 18 giây
8 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên 8A 8.5 57 phút 17 giây
9 Nguyễn Đình Hoàng Long 8A 8.5 58 phút 31 giây
10 Nguyễn Lê Phúc 8B 8 54 phút 2 giây
11 Nguyễn Huy Tuấn 8A 8 56 phút 58 giây
12 Lê Tuấn PHúc 8B 8 57 phút 23 giây
13 Trần Nhật Anh 8B 8 58 phút 10 giây
14 Nguyễn Tiến Đạt 8A 7.5 49 phút 49 giây
15 Nguyễn Quốc Anh 8A 7.5 58 phút 46 giây
16 Phan trung kiên 8B 7 42 phút 58 giây
17 Dương Hiền Lương 8A 7 53 phút 46 giây
18 Hoàng hải nam 8A 7 58 phút 34 giây
19 Võ Huyền Diệu 8B 7 58 phút 37 giây
20 Lê Trung Hiếu 8A 7 58 phút 9 giây
21 Mai Lê Thái Hoàng 8B 6.5 42 phút 8 giây
22 Chu Phương Linh 8A 6.5 43 phút 48 giây
23 Lê Khánh Hà Linh 8C 6.5 44 phút 3 giây
24 Nguyễn Huỳnh Cường 8A 6.5 55 phút 29 giây
25 Thiều Quốc Phương 8A 6.5 57 phút 34 giây
26 Đặng Hồng Mai 8B 6.5 58 phút 9 giây
27 Lâm Đức Anh 8A 6 1 giờ 0 phút
28 Bình Nguyên Phan -- 6 42 phút 25 giây
29 kiều nữ HÀ Trinh 8B 6 44 phút 13 giây
30 Trương Tiền Khôi -- 6 44 phút 46 giây
31 Võ Thị Khánh Huyền 8C 6 48 phút 58 giây
32 thái hữu thành Vinh 8B 6 56 phút 34 giây
33 Nguyễn Thục Gia Như 8A 6 57 phút 33 giây
34 Kiều Hữu Chí 8B 6 58 phút 6 giây
Khối 9
TT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian
1 Phạm Nguyễn Hoàng Đạt 9E 10 40 phút 12 giây
2 Trương Quang Long 9E 10 41 phút 30 giây
3 Hoàng Tá 9E 9.5 41 phút 42 giây
4 Thái Hoàng Việt 9E 8.5 37 phút 39 giây
5 Nguyễn Võ Mai Anh 9E 8.5 43 phút 3 giây
6 Nguyễn Mậu Quốc Hưng 9E 8.5 48 phút 4 giây
7 Lê Trung Tâm 9E 8 41 phút 39 giây
8 Hồ Phúc Tân -- 7.5 27 phút 1 giây
9 Trương Thị Phương Thảo 9 7.5 50 phút 2 giây
10 Đoàn Nguyên Bảo 9D 7.5 52 phút 51 giây
11 Nguyễn Thị 9H 6.5 42 phút 32 giây
12 Nguyễn Duy Hải Đăng 9H 6.5 42 phút 6 giây
13 Nguyễn Tuân 9D 6.5 46 phút 29 giây
14 Lê Thảo Đan 9 6.5 49 phút 15 giây
15 Minh 9G 6.5 50 phút 10 giây
16 Phan Thị Yến Vi 9H 6.5 50 phút 14 giây
17 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 9D 6 37 phút 41 giây
18 Hoàng Ngọc Trương 9E 6 38 phút 2 giây
19 trần diệu thơ 9G 6 49 phút 47 giây
20 Phạm Thị Phương Dung 9G 6 51 phút 36 giây
21 Hồ Phúc Hải 9G 6 52 phút 18 giây

 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây