Các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường qua các thời kỳ

Thứ tư - 05/06/2019 16:37    Đã xem: 2602
Qua 30 năm đã có 174 CB-GV-NV công tác tại trường, hiện nay có nhiều Thầy/Cô trở thành lãnh đạo chủ chốt, nhiều người đã nghỉ hưu, chuyển công tác.
DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
1 Cô Nguyễn Thị Châu Anh Hiệu trưởng từ 1989 đến 1995
2 Thầy Trần Đức Hiếu Hiệu trưởng từ 1995 đến 1997
3 Thầy Hồ Gia Bảo Hiệu trưởng từ 1997 đến 2002
4 Thầy Trần Đức Nhuận Hiệu trưởng từ 2002 đến 2012
5 Thầy Phan Văn Tuấn Hiệu trưởng từ 2012 đến 2017
6 Thầy Ngô Đình Dũng Hiệu trưởng từ 2017 đến nay

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ
       
TT Họ và tên Chuyên môn Công việc hiện tại
  CB-GV-NC đã nghỉ hưu và chuyển công tác
1 Cô Nguyễn Thị Châu Anh Toán Nguyên PTP GD&ĐT Kỳ Anh
2 Thầy Hồ Gia Bảo Toán Chủ tịch HĐQT công ty HBE
3 Thầy Trần Đức Nhuận Toán NGƯT-Nguyên PTP GD&ĐT Kỳ Anh
4 Thầy Trần Đức Thịnh Toán Đã mất
5 Cô Tô Thị Xuân Nghỉ hưu
6 Thầy Nguyễn Ngọc Tân Toán Đã mất
7 Thầy Nguyễn Tiến Biên Toán -Lý Nghỉ hưu
8 Cô Nguyễn Thị Thanh Toán Nghỉ hưu
9 Thầy Nguyễn Xuân Dũng Toán Nguyên HT THCS Kỳ Văn
10 Cô Nguyễn Thị Tiến Nghỉ hưu
11 Thầy Nguyễn Hữu Khai Toán Đã mất
12 Cô Bạch Thị An Toán -Lý Nghỉ hưu
13 Cô Nguyễn Thị Lý Toán -Lý Nghỉ hưu
14 Thầy Phạm Quốc Điển Nghỉ hưu
15 Cô Lê Thị Tâm  Toán  GV THPT Chuyên Hà Tĩnh
16 Thầy Phan Văn Tuấn HT TH&THCS Kỳ Hoa
17 Cô Phạm Thị Liên Toán GV THPT Kỳ Anh
18 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán Nghỉ hưu
19 Cô Nguyễn Thị Lự Nghỉ hưu
20 Thầy Đinh Sỹ Quân Trưởng phòng GD&ĐT Kỳ Anh
21 Thầy Trần Quốc Dũng Đã mất
22 Thầy Trần Huy Bá Công nghệ GV TH&THCS Kỳ Hải
23 Cô Trương Thị Thanh Huyền Toán Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
24 Cô Nguyễn Thị Thúy Toán Đã mất 
25 Thầy Võ Nguyên Hà Toán -Lý Phó TP GD&ĐT  TX Kỳ Anh
26 Thầy Nguyễn Văn Trung Toán -Lý PHT THCS Kỳ Hà
27 Thầy Nguyễn Xuân Vĩnh Toán GV tại Thạch Hà
28 Thầy Nguyễn Văn Hân Toán Phó HT THCS Thạch Trung
29 Cô Nguyễn Thị Hoài Toán GV tại Hà Nội
30 Thầy Trần Doãn Tú Toán HT THCS Kỳ Văn
31 Thầy Vũ Việt Thành Toán -Lý Hiệu trưởng THCS Lâm Hợp
32 Thầy Lê Quang Nhân Công nghệ GV tại Thạch Hà
33 Thầy Nguyễn Văn Minh Toán Đã mất
34 Thầy Bùi Lam Sơn Tin Đã mất
35 Thầy Dương Đình Danh Tin học  GV THCS Kỳ Hà
36 Cô Nguyễn Thị Hải Đường Văn Phó TP GD&ĐT Kỳ Anh
37 Thầy Lê Duy Hỡi Văn Nguyên Phó HT 
38 Cô Nguyễn Thị Ty Văn Nghỉ hưu
39 Cô Phan Thị Thanh Thủy  Văn Nghỉ hưu
40 Cô Nguyễn Thị Tuyết Anh  Văn Nguyên CT Hội ND Hà Tĩnh
41 Cô Nguyễn Thị Kim Nhung Văn Công tác tại Hà Nội
42 Cô Lê Thị Thông Văn -sử Nghỉ hưu
43 Cô Nguyễn Mai Khanh Văn Nghỉ hưu
44 Thầy Nguyễn Văn Ngọ Văn Nguyên HT THCS Kỳ Hà
45 Cô Nguyễn Thị Bính Văn -sử Đã mất
46 Cô Trần Thị Kim Hoa Văn  Nghỉ hưu
47 Thầy Đồng Văn Bình Văn-Sử Nghỉ hưu
48 Cô Nguyễn Thị Tịnh Văn Nghỉ hưu
49 Thầy Nguyễn Bá Súy Văn -sử Nghỉ hưu
50 Cô Dương Thị Thảo Văn Nguyên PHT THCS Kỳ Hoa
51 Thầy Bùi Khuyên Văn-Sử Nghỉ hưu
52 Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa Văn -sử Nghỉ hưu
53 Cô Nguyễn Thị Hương Liên Văn Nghỉ hưu
54 Thầy Kiều Trọng Quang Văn -sử Nghỉ hưu
55 Thầy Vũ Xuân Lạng Văn CV Phòng GD&ĐT Kỳ Anh
56 Cô Nguyễn Thị Hồng Bích Sử Nghỉ hưu
57 Cô Lê Thị Tuyền Văn Nguyên PHT THCS Kỳ Trinh
58 Cô Nguyễn Thị Lĩnh Văn -sử Nghỉ hưu
59 Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy Văn HT THPT Kỳ Anh
60 Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến Văn Nghỉ hưu
61 Thầy Nguyễn Đình Hiếu Văn Hải quan Hà Tĩnh
62 Cô Phạm Thị Huyền Văn -sử GV THCS Kỳ Ninh
63 Cô Vũ Thị Mai Hương Văn -sử CV Phòng GD&ĐT TX Kỳ Anh
64 Cô Hoàng Thị Kim Phúc Anh CV Phòng GD&ĐT TX Kỳ Anh
65 Cô Phạm Thị Hương Anh Nghỉ hưu
66 Cô Hồ Thị Linh Nhung Anh GV TH Kỳ Hoa
67 Thầy Nguyễn Cảnh Toàn Nhạc GV TH&THCS Kỳ Hoa
68 Thầy Trần Đức Hiếu Hóa Nguyên Phó HT 
69 Cô Đào Thị Thúy An Sinh Nguyên Phó HT 
70 Cô Đào Thị Hoa Thể dục Nghỉ hưu
71 Cô Mai Thị Thanh Nhàn Sinh-Hóa Nghỉ hưu
72 Cô Nguyễn Thị Cường Sinh Nghỉ hưu
73 Cô Trần Thị Lan Sinh-Địa Nghỉ hưu
74 Thầy Nguyễn Xuân Oanh Sinh-Địa Nghỉ hưu
75 Cô Phạm Ái Vọng Hoá-Sinh Nghỉ hưu
76 Thầy Lê Xuân Hòa  Hóa Nghỉ hưu
77 Thầy Lê Đức Minh Thể dục GV tại TP.Hà Tĩnh
78 Thầy Nguyễn Viết Lâm Thể dục Nghỉ hưu
79 Cô Phạm Thị Lý Địa Nghỉ hưu
80 Cô Nguyễn Thị Kim Anh Thể dục Nghỉ hưu
81 Cô Hoàng Thị Bích Hường Thể dục Nghỉ hưu
82 Cô Nguyễn Thị Hồng Mai Hoá-Sinh Nghỉ hưu
83 Thầy Dương Xuân Thủy Địa GV TH&THCS Kỳ Hải
84 Thầy Nguyễn Công Anh  Địa PHT TH&THCS Kỳ Hoa
85 Thầy Nguyễn Phúc Long Thể dục Giám đốc TT GDNN-GDTX
86 Cô Nguyễn Phong Lan Hóa GV tại TP.Hồ Chí Minh
87 Cô Nguyễn Thị Dung Địa GV tại  Nghi Xuân
88 Thầy Lê Công Vũ Địa PHT THCS Kỳ Trinh
89 Thầy Hồ Xuân Hoàng Địa Báo điện tử Infonet
90 Cô Thiều Quỳnh Trang Hoá-Sinh GV tại Thanh Hóa
91 Cô Nguyễn Thị Hường Nhạc Phó GĐ TTVHTT TX Kỳ Anh
92 Cô Hoàng Thị Yên Anh Nghỉ hưu
93 Thầy Trần Mạnh Hiền Nhạc Phó GĐ TTTTN TP.Hà Tĩnh
94 Thầy Trần Văn Quế Nhạc GV tại Cẩm Xuyên
95 Cô Võ Thị Mai Anh GV THCS Kỳ Ninh
96 Cô Nguyễn Thị Mỹ Hà Anh GV tại TP. Hà Tĩnh
97 Cô Nguyễn Thị Cẩm Hương Anh GV tại Cẩm Xuyên
98 Trần Văn Anh Mĩ Thuật GV TH Kỳ Bắc
99 Cô Nguyễn Thị Thuỳ Trang Mĩ Thuật GV THCS Giang Đồng
100 Cô Trần Thị Phương Mĩ Thuật GV TH&THCS Kỳ Nam
101 Cô Nguyễn Thị Nguyên  Văn thư Nghỉ hưu
102 Cô Lê Thị  Đính Văn thư Nghỉ hưu
103 Cô Lê Thị Thu Văn thư Nghỉ hưu
104 Thầy Bùi Đình Trung Thiết bị Nghỉ hưu
105 Cô Nguyễn Thị Thuỷ Văn thư Nghỉ hưu
106 Cô Nguyễn Thị Lộc Văn Thư Nghỉ hưu
107 Cô Lê Thị Tú Anh Kế toán CV phòng Y tế TX Kỳ Anh
108 Cô Nguyễn Thị Tương Y tế BV ĐK thị xã Kỳ Anh
  CB-GV-NC đang công tác tại trường
1 Thầy Ngô Đình Dũng Toán Hiệu trưởng
2 Thầy Đinh Văn Báu Sinh-Hóa Phó hiệu trưởng
3 Thầy Nguyễn Viết Thư Toán Phó hiệu trưởng
4 Cô Trần Thị Thúy Hằng Toán-Lí Tổ trưởng CM
5 Thầy Lê Văn Thiết Toán-Lí Tổ phó chuyên môn
6 Thầy Nguyễn Văn Tuấn Toán-Tin Tổ phó chuyên môn
7 Thầy Nguyễn Đại Nghĩa Toán-Lí Chủ tịch CĐ
8 Thầy Nguyễn Đức Tú Toán-Lí Giáo viên
9 Cô Đào Thị Hoa Toán-Lí Giáo viên
10 Cô Nguyễn Thị Ban Toán-Lí Giáo viên
11 Thầy Nguyễn Hà Trung Toán-Tin Giáo viên
12 Thầy Võ Văn Tuấn Toán-Lí Giáo viên
13 Cô Nguyễn Thị Bích Toán-Tin Giáo viên
14 Cô Võ Thị Hồng Vân Toán-Lí Giáo viên
15 Cô Nguyến Thị Cẩm Vân Toán-Lí Giáo viên
16 Thầy Nguyễn Trọng Hợi Toán-Lí Giáo viên
17 Cô Nguyễn Thị Phương Hòa Giáo viên
18 Cô Vương Thị Hoàng Hoa Giáo viên
19 Thầy Phạm Công Thành Công nghệ Giáo viên
20 Thầy Nguyễn Đình Chuân Tin BT chi đoàn
21 Thầy Nguyễn Tuấn Anh Tin Giáo viên
22 Thầy Hoàng Mạnh Hà Hóa-Sinh Tổ trưởng CM
23 Cô Hoàng Thị Huệ Văn-Địa Tổ phó chuyên môn
24 Thầy Lê Quang Mạnh Thể dục-Đội Tổ phó chuyên môn
25 Thầy Nguyễn Cao Cường Địa Giáo viên
26 Cô Phan Thị Ngọc Anh Sinh-Hóa Giáo viên
27 Cô Võ Thị Xuân Lý Sinh-Hóa Giáo viên
28 Thầy Lê Anh Viết Sinh-Hóa Giáo viên
29 Cô Trần Thị Việt Hải Văn-Địa Giáo viên
30 Cô Lê Thị Hồng Hoa Địa Giáo viên
31 Thầy Trịnh Phi Hoàng Thể dục Giáo viên
32 Cô Nguyễn Thị Ngoãn Thể dục Giáo viên
33 Cô Lâm Thị Hà Thể dục-Đội Giáo viên
34 Cô Phạm Thị Long Sinh-Hóa Giáo viên
35 Cô Bùi Thị Xuân Văn-Sử Tổ trưởng CM
36 Cô Võ Thị Anh Ngọc Văn-Sử-GD Tổ phó chuyên môn
37 Cô Phan Thị Thu Mơ Văn-Sử Tổ phó chuyên môn
38 Cô Doãn Thị Kim Nhung Văn-Sử Giáo viên
39 Cô Nguyễn Thị Hòa Văn Giáo viên
40 Cô Đỗ Thị Thu Phương Văn-Sử Giáo viên
41 Cô Hồ Thị Lân Văn-KTPT Giáo viên
42 Cô Lê Thị Mỹ Văn Giáo viên
43 Cô Sử Thị Tuyết Mai Văn-Sử-GD Giáo viên
44 Cô Nguyễn Thị Soa Văn Giáo viên
45 Cô Trần Thị Ngọc Hòa Sử-Địa Giáo viên
46 Cô Nguyễn Thị Kim Dung Văn-GDCD Giáo viên
47 Cô Đặng Thị Thanh Văn-Sử Giáo viên
48 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang Văn-Sử Giáo viên
49 Cô Nguyễn Thị Hồng Vinh Văn-Sử Giáo viên
50 Cô Trương Thị Kim Văn-GDCD Giáo viên
51 Cô Trần Thị Hải Vân Văn-Sử Giáo viên
52 Cô Trần Thị Thu Hiền Tiếng Anh Tổ trưởng CM
53 Cô Phùng Thị Thu Hà Tiếng Anh Tổ phó chuyên môn
54 Thầy Phạm Văn Tuân Tiếng Anh Giáo viên
55 Cô Lương Thị Thanh Huyền Tiếng Anh Giáo viên
56 Cô Trần Thị Ngôn Tiếng Anh Giáo viên
57 Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy Tiếng Anh Giáo viên
58 Cô Đàm Thị Hoa Tiếng Anh Giáo viên
59 Cô Trần Thị Trang Tiếng Anh Giáo viên
60 Thầy Trần Phi Long Mĩ thuật Giáo viên
61 Thầy Nguyễn Tiến Lam Âm nhạc Giáo viên
62 Cô Nguyễn Nữ Thanh Hương Thư viện Tổ trưởng văn phòng
63 Cô Lê  Thị Hồng Phương Kế toán Kế toán
64 Cô Nguyễn Thị Minh Thiết bị Thiết bị
65 Cô Nguyễn Thị Nhung Văn thư Văn thư
66 Cô Lê Thị Ngọc Bé Thiết bị Thiết bị
 
      Một số hình ảnh về cuộc gặp mặt các thế hệ cán bộ quản lí (đã nghỉ hưu) của nhà trường dịp 20/11/2018
 


Cô giáo Nguyễn Thị Châu Anh - Hiệu trưởng đầu tiên của trường 
 

Các Thầy/Cô giáo nguyên là Hiệu trưởng đã nghỉ hưu (thầy Trần Đức Hiếu, HT 1994-1997; thầy Hồ Gia Bảo, HT 1997-2002; cô Nguyễn Thị Châu Anh, HT 1989-1994; thầy Trần Đức Nhuận, HT 2002-2012)Hội đồng sư phạm nhà trường cùng đại biểu
      

Tác giả bài viết: THCS Sông Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây