Danh sách cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục"
Hiện có 15 cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục"

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Hoàng Mạnh Hà
Điện thoai:0978815594
Email:Hoangmanhha1983@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Tổ trưởng CM
2 Hoàng Thị Huệ
Điện thoai:0983000026
Email:Hoanghueka@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Tổ phó CM
3 Nguyễn Cao Cường
Điện thoai:0976495422
Email:Caocuongkn@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Tổ phó CM
4 Phan Thị Ngọc Anh
Điện thoai:0917559941
Email:ngcoanh71thitran@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
5 Võ Xuân Lý
Điện thoai:0913094586
Email:Lythangtt@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
6 Lê Anh Viết
Điện thoai:0918124238
Email:leanhviet1979@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
7 Trần Thị Việt Hải
Điện thoai:0902087576
Email:Haithanh39@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
8 Lê Thị Hồng Hoa
Điện thoai:0912302239
Email:Honghoaka83@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
9 Lê Quang Mạnh
Điện thoai:0983245554
Email:Quangmanh554@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
10 Trịnh Phi Hoàng
Điện thoai:0799159658
Email:Phihoang78@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
11 Nguyễn Thị Ngoãn
Điện thoai:0397394927
Email:Ngoantrinh75@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
12 Phạm Thị Long
Điện thoai:0973516338
Email:phamlongthitran@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
13 Trần Thị Ngọc
Điện thoai:0369426888
Email:ngoctran03041994@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
14 Bùi Thị Quỳnh Trang
Điện thoai:0347776688
Email:quynhtrangkaht@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
15 Nguyễn Thu Trang
Điện thoai:0978206701
Email:thutranght295@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Địa - Thể dục Giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây