Danh sách cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ"
Hiện có 17 cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ"

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Trần Thị Thúy Hằng
Điện thoai:0917791452
Email:Tranthithuyhang74@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Tổ trưởng CM
2 Lê Văn Thiết
Điện thoai:0985128288
Email:Thietntb@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Tổ phó CM
3 Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoai:0975233588
Email:Nguyentuanka@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Tổ phó CM
4 Nguyễn Đại Nghĩa
Điện thoai:0388792166
Email:Dainghiathcska@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
5 Nguyễn Đức Tú
Điện thoai:0977607715
Email:Maitu7176@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
6 Nguyễn Thị Ban
Điện thoai:0962681928
Email:Nguyenthiban207@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
7 Nguyễn Hà Trung
Điện thoai:0919786007
Email:Hatrung.no11@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
8 Võ Văn Tuấn
Điện thoai:0983782459
Email:Votuanhl@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
9 Nguyễn Thị Bích
Điện thoai:0912322117
Email:ngocbichntb@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
10 Võ Thị Hồng Vân
Điện thoai:0988111578
Email:Vothihongvan.66@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
11 Nguyễn Thị Phương Hòa
Điện thoai:0948295362
Email:Phuonghoanguyenttka@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
12 Vương Thị Hoàng Hoa
Điện thoai:0978587480
Email:vuonghoa67@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
13 Phạm Công Thành
Điện thoai:0916659266
Email:Congthanh846@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
14 Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoai:0913177090
Email:tuananh20041977@gmai.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
15 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Điện thoai:0985227322
Email:camvankp@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
16 Hoàng Minh Thảo
Điện thoai:0915975698
Email:
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
17 Nguyễn Trọng Hợi
Điện thoai:0983865527
Email:tronghoi71@gmail.com
Tổ Toán - Lí - Tin - Công nghệ Giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây