Danh sách cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Văn - Sử - GDCD"
Hiện có 17 cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Văn - Sử - GDCD"

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Bùi Thị Xuân
Điện thoai:0945265796
Email:Xuanbui9669@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Tổ trưởng CM
2 Phan Thị Thu Mơ
Điện thoai:0912877396
Email:Mophan2707@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Tổ phó CM
3 Võ Thị Anh Ngọc
Điện thoai:0919150307
Email:voanhngockyanh@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Tổ phó CM
4 Doãn Thị Kim Nhung
Điện thoai:0964043038
Email:Doannhung78@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
5 Hồ Thị Lân
Điện thoai:0973800167
Email:Hothilanka@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
6 Nguyễn Thị Hòa
Điện thoai:0916851079
Email:Hoaky2a@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
7 Lê Thị Mỹ
Điện thoai:0916909588
Email:nguyenvantrungkp@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
8 Sử Thị Tuyết Mai
Điện thoai:0916785581
Email:Tuyetmai6976@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
9 Nguyễn Thị Soa
Điện thoai:0912491526
Email:nguyenthisoa69@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
10 Trần Thị Ngọc Hòa
Điện thoai:0969607265
Email:ngochoakyanh@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
11 Đỗ Thị Thu Phương
Điện thoai:0979605800
Email:Thuphuong8778@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
12 Nguyễn Thị Kim Dung
Điện thoai:0985572574
Email:Kimdungthcskyanh@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
13 Đặng Thị Thanh
Điện thoai:0944989387
Email:Danghoaithanh78@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
14 Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Điện thoai:0911608808
Email:Quynhgiangka@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
15 Nguyễn Thị Hồng Vinh
Điện thoai:0393583567
Email:Vinhnguyenka1979@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
16 Trương Thị Kim
Điện thoai:0985898352
Email:anhkim1981@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
17 Trần Thị Hải Vân
Điện thoai:0903487728
Email:tranthihaivanka@gmail.com
Tổ Văn - Sử - GDCD Giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây