Kế hoạch chuyên môn 2019 - 2020

Thứ năm - 03/10/2019 21:28    Đã xem: 1613
Số 12/KHCM
PHÒNG GD&ĐT TX KỲ ANH
TRƯỜNG THCS SÔNG TRÍ

Số     /KH - CM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc


                 Sông Trí, ngày 18 tháng 9 năm 2018
       

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2019 - 2020

Căn cứ công văn 133 ngày 4/9/2019  của phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 bậc THCS; căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của trường THCS Sông Trí. Chuyên môn trường THCS Sông Trí xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ chung:
          Phát huy và đề cao tính tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi giáo viên;
          Duy trì nề nếp chuyên môn; nâng cao chất lượng dạy học;
          Đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động chuyên môn bảo đảm thiết thực hướng tới phát huy năng lực cho học sinh.
II. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thê:
1. Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn:
1.1. Giảng dạy, giáo án:
1.1.1. Giáo án:
Soạn bài trước 01 ngày, có ghi ngày soạn, ngày dạy, cấu trúc giáo án theo đặc thù bộ môn.
Giáo viên lựa chọn in (như trước đây) hoặc không in thì gửi bản mềm về chuyên môn trước 7h sáng thứ 4 hàng tuần, mỗi tuần một file qua địa chỉ Gmail Napgiaoanthcssongtri@gmail.com,
1.1.2. Lên lớp:
Giáo viên tắt chuông và hạn chế sử dụng điện thoại; hạn chế làm việc riêng. Tiết chào cờ, sinh hoạt cuối tuần GVCN phải có mặt.
1.2. Các loại hồ sơ chuyên môn:
1.2.1. Lịch báo giảng:
Sử dụng LBG điện tử, có đăng kí thiết bị dạy học như PPCT đã xây dựng.
Chuyên môn phê duyệt trên SMAS từ 7h-7h30 sáng thứ hai hàng tuần.
1.2.2. Sổ đầu bài:
Đánh giá giờ dạy theo thang điểm 10 (cho điểm lẻ đến 0,5), lời nhận xét và cho điểm phải thống nhất.
Chuyên môn kiểm tra định kỳ từ ngày 28-30 hàng tháng. Kiểm tra đột xuất việc phê kí vào cuối buổi học. 
1.2.3. Sổ điểm:
- Sổ điểm lớn: dùng sổ điểm điện tử trên SMAS, nhà trường kiểm tra định kỳ 2 lần/tháng, cụ thể từ ngày 14-16 và ngày 28-30 hàng tháng.
- Sổ điểm cá nhân: GVBM trích xuất mẫu từ SMAS, in ra giấy A4, đóng thành quyển, có bìa. Nhà trường ký, đóng dấu giáp lai để quản lí. 
1.2.4. Dự giờ:
BGH, TTCM, giáo viên dự giờ theo quy định hiện hành.
Chuyên môn phối hợp công đoàn phát động các đợt hội giảng chào mừng 20/10; 20/11; 08/3 mỗi tổ 2 đến 3 tiết. Tổ tập trung các chuyên đề đổi mới phương pháp để giáo viên dạy thể nghiệm cho thành viên dự giờ trao đổi học tập.
1.2.5. Sử dụng thiết bị dạy học-phòng bộ môn:
Đăng kí trực tiếp qua đồng chí Bé gồm các môn Toán, Hóa học, Vật lí, tiếng Anh, Công nghệ; các môn còn lại đăng kí qua đồng chí Minh. Môn tiếng Anh, môn Toán đồng chí Bé làm biên bản bàn giao suốt cả năm học. Các GVBM đăng kí trực tiếp nhân viên thiết bị để vào sổ mượn, báo trước 1 đến 2 ngày để chuẩn bị. Phòng bộ môn: đồng chí Bé theo dõi phòng TH Lý, Hóa; đồng chí Minh theo dõi phòng TH Sinh, Tin.
Nhân viên thiết bị báo cáo chuyên môn tình hình sử dụng thiết bị, phòng bộ môn ngày 28 đến 30 hàng tháng.
1.2.6. Các loại hồ sơ quản lí chuyên môn khác: thực hiện theo quy định hiện hành.
1.3. Hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ cá nhân:
1.3.1. Các loại hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ cá nhân:
Thực hiện theo công văn số 136/PGDĐT-THCS ngày 09/9/2019 của phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh.
1.3.2. Kiểm tra hồ sơ: mỗi học kỳ 2 đợt.
HKI:  Đợt 1 từ ngày 10-12/10/2019. Đợt 2 từ ngày 17-19/12/2019.
HKII: Đợt 3 từ ngày 13-15/3/2020.  Đợt 4 từ ngày 04-06/5/2020.
1.4. Họp tổ chuyên môn
Bố trí đảm bảo đủ các buổi họp tổ, nhóm chuyên môn 2 tuần họp một lần vào tuần thứ 2 và 4 của tháng. Tạo điều kiện tối đa cho việc họp bàn về chuyên môn giảng dạy, giảm thiểu sinh hoạt hành chính.
2. Kiểm tra nghiệp vụ sư phạm nhà giáo:
Tổ xây dựng kế hoạch kiểm tra cả năm học, ghi rõ thời gian kiểm tra từng người.
Thời gian hoàn thành kiểm tra GV: học kỳ I xong trước ngày 21/12/2019, học kỳ II xong trước ngày 18/4/2020, cụ thể:
2.1. Kiểm tra chuyên ngành giáo viên:
Tổ chuyên môn bố trí kiểm tra 1/3 số giáo viên (bố trí kiểm tra các đồng chí mới năm học qua chưa được kiểm tra).
Nội dung kiểm tra: phẩm chất đạo đức, dạy 2 tiết, hồ sơ...
Kiểm tra xong tổ ghi biên bản để lưu và vào sổ thanh tra.
2.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên:
Tổ bố trí kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên.
Nội dung kiểm tra chuyên đề:
- Kiểm tra chuyên đề tất cả giáo viên dạy Toán, Ngữ văn, tiếng Anh khối 9 gồm kiểm tra chất lượng học sinh qua khảo sát đột xuất các lớp dạy kết hợp kiểm tra giáo án.
- Tổ chuyên môn bố trí kiểm tra các chuyên đề:
Tay nghề (giờ dạy) chú trong đổi mới phương pháp dạy học 2 đến 3 giáo viên;
Sử dụng thiết bị dạy học 1 đến 2 giáo viên;
Công tác chủ nhiệm lớp 1 đến 2 giáo viên;
Hồ sơ cá nhân 1 đến 2 giáo viên;
Thực hiện nề nếp chuyên môn (phê kí sổ đầu bài, lên LBG, cập nhật SMAS 1 đến 2 giáo viên;
Kiểm tra giáo viên các chuyên đề khác do tổ lựa chọn.
- Kiểm tra xong tổ ghi biên bản để lưu và vào sổ thanh tra.
2.3. Kiểm tra tay nghề:
Mỗi giáo viên dạy thao giảng 1 tiết/học kỳ, nếu đồng chí nào được Phòng, Sở GD&ĐT đánh giá; thi giáo viên giỏi thị xã; đã kiểm tra chuyên ngành hoặc dạy chuyên đề, thao giảng chào mừng thì lấy kết quả đó thay thế.
3. Chuyên đề:
3.1. Số lượng chuyên đề:
Mỗi tổ chuyên môn triển khai từ 4 đến 5 chuyên đề (trong đó bố trí HKI 60%, HKII 40%).
3.2. Nội dung các chuyên đề:
- Tập trung vào chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề chuyên sâu, ôn thi tuyển sinh lớp 10, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Các chuyên đề tổ chuyên môn phải triển khai gồm:
+ Nhóm Toán, nhóm Ngữ văn, nhóm tiếng Anh 9 triển khai chuyên đề “Ôn tập phân hóa đối tượng cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh lớp 10”. Tập trung vào xây dựng chương trình và các giải pháp giảng dạy, dạy thêm, ôn tập. Thời gian hoàn thành trước 20/11/2019.
+ Mỗi tổ chuyên môn tổ chức ít nhất một hoạt động tập thể quy mô cấp khối hoặc cấp trường, nếu hoạt động xuyên suốt cả năm học thì càng tốt.
+ Mỗi tổ chuyên môn tổ chức 01 chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận chương trình phổ thông quốc gia 2018.
- Chuyên đề do tổ chọn: xuất phát từ khó khăn thực tế, các tổ chọn thêm các chuyên đề cho phù hợp.
- Chuyên đề cụm theo kế hoạch của cụm trường.
4. Tổ chức ôn thi học sinh giỏi các cấp:
4.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8,9:
Đối với các môn văn hóa khối 8, 9 bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia thi ở tất cả các môn và nội dung thi.
Bố trí dạy mỗi đội tuyển tối thiểu 25 buổi, chương trình dạy do giáo viên tự quyết định.
Nhà trường giao cho giáo viên dạy chọn đội dự tuyển, mỗi đội dự tuyển khối 9 không quá 13 em, khối 8 không quá 16 em. Thời gian thành lập và dạy các đội dự tuyển: khối 9 từ đầu năm học, khối 8 từ 10/10/2019, chuyên môn sẽ thông báo cụ thể lịch học.
Cách chọn đội tuyển chính thức thi cấp thị xã khối 8,9 như sau: lấy kết quả thi học sinh giỏi trường cộng với điểm trung bình ba bài kiểm tra gần nhất của giáo viên, số lượng đội tuyển chính thức khối 9 không quá 12 em, khối 8 không quá 15 em. Thời gian thi học sinh giỏi trường trước thi học sinh giỏi thị xã 2 tuần.
Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã theo Công văn 147/PGDĐT-THCS, ngày 16/9/2019 của phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh; thi cấp tỉnh ngày 07/01/2020.
4.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 6,7
Bồi dưỡng nguồn ở các đội tuyển khối 6,7 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Mỗi đội tuyển không quá 30 em, mỗi môn dạy không quá 20 buổi, chương trình dạy do tổ chuyên môn kiểm duyệt và hiệu trưởng phê duyệt khi làm chương trình dạy thêm.
Các đội tuyển khối 7 giáo viên chọn trên cơ sở đội tuyển năm học 2018-2019, bổ sung một số em học giỏi. Sau đó, cho học sinh làm hai bài kiểm, giáo viên chấm trả bài cho học sinh và nạp kết quả về chuyên môn trước ngày 15/10/2019.
Các đội tuyển khối 6 giáo viên dạy và giáo bộ môn các lớp chọn mỗi đội không quá 60 em để nhà trường bố trí thi chọn lần lượt các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn xong trước ngày 10/11/2019.
Thi học sinh giỏi trường và cấp giấy chứng nhận cho những em đạt giải. Thời gian thi học sinh giỏi trường từ ngày 10-12/4/2020.
4.3. Các cuộc thi khác:
Các cuộc thi khác tổ chức khi có công văn triển khai của phòng giáo dục và đào tạo thị xã hoặc cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, nhà trường giao cho các tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy lựa chọn một số cuộc thi dành cho học sinh có uy tín để dự thi theo tinh thần tự nguyện. Nếu đạt giải học sinh và giáo viên được hưởng theo chế độ hiện hành.
4.4. Thi điền kinh thể thao: 
Lựa chọn những em có năng khiếu để bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.
4.5. Thi khoa học kỹ thuật:
Thi ý tưởng đại trà toàn trường sau đó chọn ý tưởng tốt để phân công giáo viên hướng dẫn, đầu tư kinh phí. Cụ thể: Phát động đến học sinh toàn trường: ngày 30/9/2019. Giáo viên chủ nhiệm khối 8,9 chủ trì cuộc thi ở các lớp, 01 hoặc nhóm gổm 02 học sinh lựa chọn một đề tài. Các lớp tổ chức chấm và lựa chọn nạp về trường:
- Lớp chuyên I, II 10 đề tài. Số lượng 3,5đ, chất lượng 5,5đ.
- Lớp chuyên III, IV 08 đề tài. Số lượng 4,5đ, chất lượng 4,5đ.
- Lớp thường 06 đề tài. Số lượng 5đ, chất lượng 4đ.
- Lớp có đề tài dự thi cấp thị xã +1 điểm
Hồ sơ gửi về Ban tổ chức thi cấp trường: trong sáng thứ 7 ngày 26/10/2019 gồm: danh sách 10 (08-06 ) dự án của lớp và tóm tắt dự án của các tác giả trên giấy A4 (Tóm tắt mục đích ý nghĩa, chuẩn bị, cách làm, sơ đồ). Phân công thu bài các lớp: Khối 9 cô Đào Thị Hoa ; Khối 8 cô Hoàng Thị Huệ. Ban tổ chức chấm xếp loại thi đua các lớp: từ ngày 28 đến 31/10/2019, chọn 02 đến 04 đề tài dự thi cấp Thị xã. Hoàn thiện sản phẩm thi cấp thị xã: Giáo viên được phân công cùng GVCN tiếp tục hướng dẫn học sinh hoàn thiện sản phẩm. Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi cấp thị xã thầy Nguyễn Đình Chuân.
5. Phụ đạo học sinh yếu - kém:
Công tác dạy phụ đạo giao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy đảm nhận ở hai môn Toán, Ngữ văn. Khối 9 dạy 1 buổi/tuần thực hiện từ giữa học kỳ I, còn khối 6,7,8 giáo viên tranh thủ kèm cặp trên lớp.
6. Thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp thị xã:
          Căn cứ vào kết quả SKKN, giờ dạy thao giảng, công tác tự học, bồi dưỡng học sinh giỏi để công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020.
          Thi giáo viên giỏi cấp thị xã: đây là nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn trong năm học 2019-2020 nên tổ chuyên môn cần chỉ đạo triển khai với quyết tâm cao nhằm bồi dưỡng đội ngũ. Tổ chuyên môn cho giáo viên đăng kí dự thi, có kế hoạch bồi dưỡng để giáo viên dự thi đạt kết quả cao.
7. Bồi dưỡng thường xuyên:
          Hồ sơ theo CV 136 ngày 9/9/92019 của phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh
Giáo viên đăng kí các nội dung bồi dưỡng thường xuyên xong trước 04/10/2019. Các modun cá nhân đăng kí học không được trùng với năm học trước.
Tổ nạp kết quả BDTX về chuyên môn trước ngày 06/4/2020.
Chuẩn bị bài dạy khi có đoàn kiểm tra tổ Văn-Sử-GDCD.
8. Công tác viết SKKN:
          Khuyến khích các giáo viên đăng kí đề tài, viết SKKN.
Cá nhân đăng kí tên đề tài qua tổ, tổ chuyên môn nạp danh sách về trường ngày 30/9/2019.
Nạp SKKN về trường, gửi SKKN thi cấp thị xã sẽ có thông báo sau.
9. Dạy hướng nghiệp:
          Dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 9 với 9 chủ đề, GVCN lớp 9 trực tiếp dạy.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2019  đến tháng 4 năm 2020, học vào tiết 5 buổi sáng thứ 4 một số tuần như sau:
Chủ đề Tiết PPCT Tên chủ đề Ngày dạy
Chủ đề 1 1 Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học . 13/11/2019
Chủ đề 2 2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương 27/11/2019
Chủ đề 3 3 Thế giới nghề nghiệp quanh ta 11/12/2019
Chủ đề 4 4 Giới thiệu các ngành nghề ở địa phương.    25/12/2019
Chủ đề 5 5 Thị trường lao động. 08/1/2020
Chủ đề 6 6 Tìm hiểu năng lực  bản thân 12/2/2020
Chủ đề 7 7 Hệ thống giáo dục trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của Trung ương và địa phương (Tuyển sinh trình độ THCS trở lên) 11/3/2020
Chủ đề 8 8 Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS 25/3/2020
Chủ đề 9 9 Tư vấn học tập, tư vấn nghề: 08/4/2020

10. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo:
Mỗi môn học hoặc nhóm bộ môn học xây dựng ít nhất một chủ đề trải nghiệm sáng tạo quy mô cấp lớp, cấp khối hoặc cấp trường, trải nghiệm có thể trong hoặc ngoài nhà trưởng để triển khai đưa. Nội dung cụ thể được đưa vào kế hoạch tổ chuyên môn để thực hiện.
11. Tổ chức dạy học Tiếng Anh:
          Thực hiện theo Công văn 145/PGDĐT-THCS, ngày 16/9/2019 của phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh.
Bổ sung các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng CNTT.
Mời giáo viên tiếng Anh có trình độ, kinh nghiệm trao đổi, tập huấn, giảng dạy cho giáo viên và học sinh. Phối hợp trung tâm ngoại ngữ có uy tín để mời giáo viên nước ngoài giảng nhằm nâng cao kỹ năng nghe nói cho học sinh.
Chuyên môn giao nhóm tiếng Anh xây dựng Kế hoạch tổ chức CLB tiếng Anh xong trước ngày 19/12/2019.
12. Giáo dục địa phương:
          Thực hiện trong chương trình các môn KHXH, đưa vào PPCT chính khóa.
Các môn học có nội dung giáo dục địa phương giáo viên dạy phải cập nhật số liệu mới nhất vào giáo án. Nhà tường giao tổ chuyên môn kiểm tra việc thực hiện của các thành viên trong tổ mình.
13. Dạy học tự chọn:
          Dạy tự chọn môn Tin học ở lớp 6, 7 với trên 630 em.
          Khối 6 đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, khối 7 đồng chí Nguyễn Đình Chuân phụ trách. Đánh giá học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.
14. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các nội dung sinh hoạt tập thể:
Chuyển sang học một số buổi chiều trong tháng lồng ghép vào các hoạt đông tập thể do Đội và các tổ chuyên môn chủ trì. Giáo viên chủ nhiệm lớp, Đoàn-Đội, tổ chuyên môn phối hợp xây dựng thành một chương trình hoạt động tập thể nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong cả năm học. Trong chương trình đó thể hiện được chủ điểm theo tháng HĐNGLL, nội dung sinh hoạt đội, câu lạc bộ do các tổ chuyên môn chủ trì.
Giáo viên trực nhận xét ngắn gọn sau đó dành thời gian cho Đội-Tổ chuyên môn-GVCN tổ chức các động. Tạo cho học sinh tinh thần thoải mái, vui vẻ để các em có tâm thế thoải mái nhất khi bước vào tuần học mới. Nhà trường giao cho mỗi lớp phụ trách một tuần lễ để tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ chào cờ như: Văn nghệ, hài kịch, thời trang, hùng biện, hái hoa dân chủ, giải đáp câu đố, giới thiệu sách, hoạt động chào mừng các ngày lễ như 20/10, 20/11, 22/12, 3/2. 8/3, 26/3,30/4.
Nhóm Thể dục cùng với Đội tổ chức thể dục giữa giờ cho học sinh vào sáng thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
III. Kế hoạch cụ thể hàng tháng:
 
Tháng Nội dung công việc Điều chỉnh, bổ sung
Tháng 9/2019 1. Tựu trường, Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm.
2. Tổ chức khai giảng năm học mới.
3. Xây dựng Kế hoạch chuyên môn. Duyệt kế hoạch giảng dạy, kế hoạch tổ CM
4. Tổ chức ôn thi HSG lớp 9, thi HSG trường Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ngày 17/9; các môn còn lại ngày 26/9.
5. Cập nhật các loại hồ sơ chuyên môn trường, tổ, cá nhân
6 Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.
 Tháng 10/2019
1. Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ngày 09/10; các môn còn lại ngày 15/10
2. Kiểm tra Toán, Ngữ văn 9.
3. Triển khai công tác kiểm tra nghiệp vụ đối với nhà giáo.
4. Tổ chức các chuyên đề.
5. Kiểm tra hồ sơ cá nhân đợt 1 từ 10-12/10/2019
6. Thành lập các đội tuyển học sinh giỏi văn hóa khối 8.
7. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn cuối tháng
8. Thao giảng chào mừng PNVN 20/10 từ ngày 15-18/10
 
Tháng 11/2019
1. Bồi dưỡng các đội tuyển HSG cấp tỉnh.
2. Kiểm tra chất lượng lớp 9.
3. Luyện tập thể thao điền kinh cấp trường.
4. Thành lập xong các đội tuyển HSG lớp 6,7.
5. Thao giảng chào mừng NGVN 20/11 từ ngày 12-15/11
6. Tổ chức các chuyên đề
7. Tiếp tục kiểm tra nghiệp vụ nhà giáo.
8. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn cuối tháng
 Tháng 12/2019
1. Tập trung cao độ bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh.
2. Kiểm tra chất lượng lớp 9.
3. Luyện tập, thi thể thao điền kinh.
4. Tiếp tục kiểm tra nghiệp vụ nhà giáo xong trước 21/12.
5. Kiểm tra hồ sơ lần 2 từ 17-19/12/2019
6. Chuyên đề HKI xong trước 21/12/2019
7. Định hướng ôn tập HKI cho học sinh.
8. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn cuối tháng
 
Tháng 1/2020 1. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa 0701/2020.
2. Kim tra cht lượng cui học k 1.
3. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn HKI
4. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18/01/2020
5. Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý, HS nghỉ từ 20-29/1/2020
 
Tháng
02/2020
1. Thi HSG trường khối 8
2. Kiểm tra chất lượng lớp 9
3. Chấm SKKN cấp trường
4. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn. Tiếp tục kiểm tra nghiệp vụ nhà giáo.
5. Tổ chức các chuyên đề
6. Thi điền kinh thể thao
7. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn cuối tháng
 
Tháng
03/2020
1. Thi học sinh giỏi lớp 8 cấp thị xã (chưa có lịch cụ thể).
2. Thi điền kinh thể thao cấp tỉnh (chưa có lịch cụ thể).
3. Kiểm tra chất lượng lớp 9.
4. Tiếp tục kiểm tra nghiệp vụ nhà giáo.
5. Thao giảng chào mừng QTPN 08/03 từ ngày 03-05/03
6. Kiểm tra hồ sơ cá nhân đợt 3 từ 13-15/3/2020
7. Tổ chức các chuyên đề
8. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn cuối tháng
 
Tháng
04/2020
1. Thi HSG cấp trường Toán, Ngữ văn, tiếng Anh khối 6, 7 từ  10-12/4/2020
2. Kiểm tra chất lượng lớp 9. Ôn thi vào lớp 10 THPT.
3. Hoàn thành kiểm tra toàn diện, định kì, chuyên đề giáo viên trước 20/4/2020. Các chuyên đề xong trước 17/4/2020.
4. Đinh hướng ôn tập HKII.
5. Chấm kết quả và nạp báo cáo BDTX.
6. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn cuối tháng
 
Tháng
05/2020
1. Kiểm tra chất lượng học kỳ 2. Tổng kết, xếp loại học sinh
2. Xét tốt nghiệp Trung học cơ sở.
3. Ôn thi tuyển sinh THPT, thi thử, xong trước 28/5/2020
4. Kiểm tra hồ sơ cá nhân lần 4 từ 04-06/5/2020
5. Kết thúc chương trình học kỳ 2 trước ngày 23/5/2020. Kết thúc năm học trước ngày 28/5/2020.
6. Thi tuyển sinh lớp 10 THPT ngày 30,31/5/2020
7. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn học kỳ II, cả năm
8. Tổng kết năm học 2019-2020
 

        Trên đây Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020. Kế hoạch có thể điều chỉnh theo thực tế.
 
Nơi nhận
- Hiệu trưởng (báo cáo);
- Tổ trưởng CM (thực hiện);
- Lưu CM.
 
KÝ DUYỆT
CỦA HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

Ngô Đình Dũng
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

Đinh Văn Báu
 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây