Danh sách cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Sinh - Hóa - Thể dục"
Hiện có 10 cán bộ thuộc đơn vị "Tổ Sinh - Hóa - Thể dục"

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Hoàng Mạnh Hà
Điện thoai:0978815594
Email:Hoangmanhha1983@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Tổ trưởng CM
2 Phan Thị Ngọc Anh
Điện thoai:0917559941
Email:ngcoanh71thitran@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
3 Võ Thị Xuân Lý
Điện thoai:0913094586
Email:Lythangtt@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Tổ phó CM
4 Lê Anh Viết
Điện thoai:0918124238
Email:leanhviet1979@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
5 Lê Quang Mạnh
Điện thoai:0983245554
Email:Quangmanh554@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
6 Trịnh Phi Hoàng
Điện thoai:0799159658
Email:Phihoang78@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
7 Nguyễn Thị Ngoãn
Điện thoai:0397394927
Email:Ngoantrinh75@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
8 Phạm Thị Long
Điện thoai:0973516338
Email:phamlongthitran@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
9 Bùi Thị Quỳnh Trang
Điện thoai:0347776688
Email:quynhtrangkaht@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
10 Nguyễn Thu Trang
Điện thoai:0978206701
Email:thutranght295@gmail.com
Tổ Sinh - Hóa - Thể dục Giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây